Геоморфологія та палеогеографія
Інженерна геоморфологія

Метою дисципліни є вивчення студентами питань практичного застосування теоретичних основ геоморфології та суміжних дисциплін у оцінюванні різних видів господарської діяльності, ознайомлення з розробками щодо вивчення рельєфу при будівництві, природокористуванні тощо. Завданням є набуття знань з практичного вивчення рельєфу як одного з компонентів природно-територіальних комплексів, що несе в собі практичну інформацію для пошуків корисних копалин, розуміння ролі геоморфологічного аналізу у виникненні ноосфери та її компонентів (антропогенний рельєф, техногенний рельєф тощо).

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • сучасну структуру прикладних геоморфологічних досліджень, пошуків, інженерних вишукувань;
  • прикладні галузі, методи і засоби геоморфологічних досліджень, пошуків, інженерних вишукувань, в тому числі в межах України та в інших країнах світу;
  • підбір необхідних прикладних геоморфологічних методів для різних галузей господарства.

Вміти:

  • застосовувати теоретичні знання з геоморфології та суміжних дисциплін в інженерно-геоморфологічних цілях;
  • осмислити досвід прикладних геоморфологічних досліджень на певних прикладах.