Географія мінеральних ресурсів

Метою дисципліни є набуття студентами необхідних теоретичних знань про мінеральні ресурси, їх генезис, галузі використання, вивчення класифікації, геологічних та економічних характеристик та географічного поширення і розташування відповідно металічних, неметалічних та паливних мінеральних ресурсів на території України та у cвіті.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • співвідношення понять «мінеральні ресурси» та «корисні копалини»;
 • геологічні та економічні характеристики родовищ корисних копалин;
 • форми рудних покладів;
 • генетичну класифікацію корисних копалин;
 • класифікацію мінеральних ресурсів за галузями використання;
 • класифікацію металічних мінеральних ресурсів;
 • галузі використання металічних копалин;
 • головні економічні та геологічні характеристики родовищ металевих копалин;
 • головні родовища металевих копалин;
 • класифікацію неметалевих мінеральних ресурсів за галузями використання;
 • головні породи та мінерали, що виступають у якості неметалічних копалин;
 • основні геологічні та економічні характеристики родовищ неметалевих копалин;
 • головні родовища неметалевих копалин та їх розташування;
 • класифікацію паливних мінеральних ресурсів;
 • головні геологічні та економічні вимоги до родовищ твердих паливних копалин;
 • основні вугільні басейни Світу;
 • теорії формування паливних копалин;
 • геологічні та економічні показники для газових і нафтових родовищ;
 • основні газові та нафтові басейни та їх географічне розташування;
 • особливості техногенних родовищ та галузі використання сировини;
 • особливості родовищ нетрадиційної сировини та галузі її використання.

Вміти:

 • визначати макроскопічно головних представників корисних копалин різних типів;
 • показати на карті головні родовища корисних копалин різних типів на території України та у cвіті;