Геоморфологія та палеогеографія
Геоморфологічне картографування та зйомка четвертинних відкладів

Метою дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними та методичними засадами геоморфологічного картографування та зйомки четвертинного покриву, актуальними питаннями використання картографічної інформації для вирішення різних задач прикладного спрямування.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • головні напрямки та підходи сучасного геоморфологічного картографування;
 • види геоморфологічних карт відповідно до існуючих класифікацій, їх змістове навантаження;
 • принципи відбору та генералізації геоморфологічної інформації;
 • проблеми визначення єдиного змісту загальної геоморфологічної карти;
 • зміст та принципи укладання різних видів геоморфологічних карт;
 • послідовність проведення зйомки четвертинних відкладів та польового геоморфологічного картографування;
 • сучасну стратиграфічну схему четвертинної системи України та методи виявлення вікових ознак четвертинних відкладів;
 • дешифрувальні ознаки та індикатори рельєфу та четвертинних відкладів;
 • ідентифікаційні ознаки найпоширеніших генетичних типів четвертинних відкладів та відповідних категорій рельєфу;

Вміти:

 • укладати та оформлювати різні види геоморфологічних карт, в тому числі і в середовищі ГІС;
 • підбирати і класифікувати геоморфологічне навантаження карт різного призначення;
 • використовувати картографічну продукцію геоморфологічного змісту для розв’язання прикладних питань різного змісту;
 • проектувати та проводити польові та камеральні дослідження в середньому та крупному масштабах;
 • здійснювати геолого-геоморфологічне профілювання;
 • визначати генетичні типи четвертинних відкладів за комплексом ознак з використанням різних методів та пояснювати взаємозв’язок відкладів та форм рельєфу, пов’язаних з ними;
 • здійснювати дешифрування четвертинних відкладів та форм рельєфу;
 • укладати середньомасштабну карту четвертинних відкладів за результатами зйомки;
 • будувати та аналізувати типові геологічні розрізи.