Геоморфологія та палеогеографія
Геоморфосистемний аналіз та цифрові моделі рельєфу

Метою дисципліни є ознайомлення з геоморфосистемами земної поверхні, які є частиною «морфосистеми Землі», як нині розглядається об’єкт геоморфології - «рельєф Землі». Це дозволяє використовувати в геоморфологічних дослідженнях єдину для сучасної науки методологію теорії систем, вносити вклад в загальну теорію пізнання і знаходитись на рівні сучасної науки, основною метою якої є прогнозування і конструювання навколишнього середовища. Поняття про «геоморфосистеми» дозволяють поглибити, розширити, конкретизувати уявлення про «рельєф Землі», зрозуміти з позиції теорії геосистем їх структурне і функціональне значення, в організації планетарних колообігів речовини, енергії, інформації, ентропії, важливих у підтриманні гомеостазу Землі. Важлива роль для геоморфосистемного аналізу «рельєфу» в отриманні необхідної інформації для цього належить новим технологіям, зокрема цифровим моделям рельєфу (ЦМР).

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • парадигми геоморфології та їх відмінності;
 • причини появи і значення в геоморфології морфодинамічної парадигми;
 • зміст і проблеми морфодинамічної концепції;
 • основи теорії систем і її використання у вивченні рельєфу Землі;
 • принципи і критерії виділення геоморфосистем;
 • основні підходи виділення геоморфосистем земної поверхні;
 • місце геоморфосистем у структурі функціонування нашої планети;
 • джерела отримання інформації про геоморфосистеми;
 • цифрові моделі рельєфу як нові джерела інформації про геоморфосистеми земної поверхні;
 • наукове і практичне значення вивчення геоморфосистем.

Вміти:

 • використовувати загальнонаукові принципи і підходи при геоморфосистемному аналізі;
 • проводити геоморфосистемний аналіз рельєфу Землі;
 • проводити геоморфосистемний аналіз рельєфу земної поверхні;
 • виділяти морфологічні елементи геоморфосистем земної поверхні на дискретній основі;
 • виділяти морфологічні елементи геоморфосистем земної поверхні на континуальній основі;
 • проводити структурну компоновку елементів геоморфосистем земної поверхні;
 • здійснювати динамічну інтерпретацію морфологічних (статичних) моделей геоморфосистем земної поверхні;
 • здійснювати динамічну інтерпретацію статичних моделей геоморфосистем Землі;
 • створювати структурно-цифрові моделі рельєфу;
 • володіти комп’ютерними методикою і технікою аналізу рельєфу.