Вступ до фаху

Мета дисципліни - розглянути сучасну геоморфологію як науку, що інтегрує знання багатьох природничих наук про Землю. Ознайомитись з історією та основними етапами становлення науки, розвитком геоморфологічних ідей, вітчизняним та світовими досвідом геоморфологічних досліджень, завданнями та проблемами сучасної геоморфології.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • об’єкт та предмет, основні методи геоморфології;
  • історію розвитку геоморфологічних ідей;
  • розвиток сучасної зарубіжної та української геоморфології.

Вміти:

  • аналізувати та порівнювати ідеї класиків геоморфології - В. М. Девіса, В. Пенка, І.П. Герасимова, Ю.А. Мещерякова, К.К. Маркова та ін.;
  • використовувати палеогеоморфологічні методи і підходи;
  • аналізувати сучасний стан розвитку геоморфології, розробляти проблематику наукових та практичних напрямків досліджень геоморфології.