Земельні ресурси Світу

Мета дисципліни – ознайомити студентів зі знанням про роль земельних ресурсів у суспільному виробництві та функціонуванні біосфери, характеристикою світових земельних ресурсів, закономірностями їх розміщення в грунтово-біокліматичних поясах, станом використання та охороною

Завдання – характеризувати земельні ресурси Світу, ознайомитися з ефективним та раціональним їх використанням.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • розподіл та використання земельних ресурсів різного цільового призначення;
  • шляхи збереження, стабілізації і підвищення родючості грунтів;
  • закономірності функціонування землі як природного ресурсу і засобу виробництва;
  • Міжнародні угоди щодо охорони грунтів.

Вміти:

  • охарактеризовувати земельні ресурси різних країн та регіонів та аналізувати їх використання;
  • визначати лімітуючі чинники ефективного та раціонального використання земельних ресурсів.