Географія ґрунтів та землекористування
Методи ґрунтознавчих досліджень

Мета курсу - на базі отриманих знань з ґрунтознавства отримати знання, уміння, навички щодо оцінки стану ґрунтів за офіційними стандартами та методиками сертифікації, засвоїти алгоритм аудиту екологічної «чистоти» процесу землекористування та раціональності технологічного навантаження на ґрунти як основного засобу сільськогосподарського виробництва; надати кількісне уявлення про різницю якості ґрунтів і земель.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде:

  • уміти оцінити ступінь деградованості ґрунту, в тому числі визначати стійкість як фундаментальної властивості ґрунтової системи утримувати й відновлювати структуру після порушення, здатність повертатися після збурення до початкового стану, активно зберігати свою структуру і характер функціонування у просторі й часі;
  • мати кількісне уявлення про інформативність окремих ґрунтових показників для оцінки ступеня деградації ґрунтів, підходи до нормування антропогенного навантаження на ґрунти;
  • мати практичні навички щодо отримання докладної просторової інформації про параметри ґрунтового покриву, саме: а) дистанційного зондування неконтактними методами земної поверхні; б) геоінформаційного аналізу рельєфу як матриці ґрунтотворення; в) геостатичного аналізу дискретного аналізу;
  • володіти методиками сертифікації земельних ділянок та аудиту діяльності землекористувачів, перед усе агронома, с означенням міри відповідальності Держави за умови покращення якості ділянки чи землекористувача за умов погіршення стану ґрунтів, входять до земельної ділянки.