Географія ґрунтів та землекористування
Моніторинг якості ґрунту та структури ґрунтового покриву

Мета дисципліни - ознайомити студентів із основними екологічними функціями ґрунтового покриву, досвідом проведення моніторингу якості ґрунтового покриву в Україні та за рубежем, видами ґрунтового моніторингу, способами попередження деградаційних процесів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • сучасні уявлення про глобальні екологічні функції ґрунтового покриву;
 • еволюцію екосистеми грунту;
 • умови стійкості функціонування екосистеми грунту;
 • вплив полютантів різного походження на функціонування екосистеми грунту;
 • екологічне значення фаз грунту;
 • види моніторингу грунтового покриву;
 • методологію моніторингу та його стан в Україні та країнах Європейського союзу;
 • еталони морфології профілю та фізичних і фізико-хімічних властивостей грунтів.

Вміти:

 • використовувати еталонні якісні показники для оцінювання стану грунтового покриву;
 • користуватися результатами стандартного моніторингу;
 • оцінювати трансформацію біологічних, фізичних, хімічних, фізико-хімічних властивостей грунтів;
 • проводити пряму та опосередковану оцінку стану грунтового покриву;
 • визначати та оцінювати загальні закономірності антропогенної трансформації грунтів;
 • використовувати для практичної роботи результати досліджень на грунтово-екологічних полігонах та у тривалих стаціонарних дослідах;
 • прогнозувати наслідки антропогенного тиску на агроландшафти.