Географія ґрунтів та землекористування
Ґрунтознавча зйомка та картографування ґрунтів

Метою курсу - одержання теоретичних знань і практичного досвіду з проведення ґрунтознавчої зйомки та картографування ґрунтового покриву.

Завдання - оволодіння організаційними навиками і методикою дослідження ґрунту та ґрунтового покриву; організація, підготовка та проведення ґрунтознавчої зйомки і ґрунтово-картографічних досліджень; освоєння методики складання базових і спеціальних ґрунтових карт і картограм; використання ґрунтово-картографічних матеріалів у практичних цілях.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • методологію ґрунтово-картографічних досліджень;
 • види і масштаби ґрунтових обстежень та їхнє призначення;
 • елементарні одиниці картографування ґрунтового покриву та їхню характеристику;
 • організаційні моменти і техніку проведення підготовчого, польового і камерального періодів ґрунтових досліджень;
 • методику складання ґрунтово-картографічних матеріалів.

Вміти:

 • досліджувати і оцінювати роль чинників ґрунтотворення в просторовій диференціації ґрунтів;
 • аналізувати різні види картографічної основи та їхню внутрішню інформативність;
 • характеризувати неоднорідність ґрунтового покриву і особливості його структури;
 • організовувати і проводити ґрунтознавчу зйомку та картографувати ґрунтовий покрив;
 • складати оригінал ґрунтової карти та спеціальних картограм;
 • складати технічний звіт до ґрунтово-картографічних матеріалів;
 • розкривати практичне значення та особливості використання різних видів ґрунтово-картографічних робіт.