Геоморфологія та палеогеографія
Пошукова геоморфологія та геологія родовищ корисних копалин

Метою дисципліни є вивчення студентами питань практичного застосування теоретичних основ геоморфології та суміжних дисциплін, ознайомлення з розробками щодо вивчення рельєфу в геолого-пошуковій справі.

Завданням є формування у студентів знань з практичного вивчення рельєфу як одного з компонентів ПТК, що несе в собі практичну інформацію для розвідки і пошуків корисних копалин, оцінюванні перспектив розміщення родовищ корисних копалин у залежності від геоморфологічних особливостей території.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • сучасну структуру прикладних геоморфологічних досліджень, пошуків, інженерних вишукувань;
  • методи і засоби прикладних геоморфологічних досліджень, в тому числі в межах України та в інших країнах світу;
  • підбір необхідних пошукових геоморфологічних методів для різних родовищ корисних копалин.

Вміти:

  • застосовувати теоретичні знання з геоморфології та суміжних дисциплін в пошукових цілях;
  • осмислити досвід пошукових геоморфологічних досліджень на певних прикладах.