Геоморфологія та палеогеографія
Четвертинні відклади України з основами четвертинної геології

Метою дисципліни є ознайомлення студентів із науково-методичними засадами четвертинної геології, особливостями утворення та будови різних генетичних типів четвертинних відкладів території України, принципами їх стратиграфії та методами досліджень, а також із сучасною стратиграфічною схемою четвертинних відкладів Національного Стратиграфічного Комітету України; Вивчення дисципліни забезпечує формування необхідних знань та умінь із визначення головних генетичних типів четвертинних відкладів, вміння стратифікувати розрізи четвертинних відкладів за прийнятою стратиграфічною схемою, набуття знань про основні діагностичні ознаки кліматолітів стратиграфічної схеми четвертинної системи України.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • терміни та поняття четвертинної геології;
 • особливості четвертинних відкладів як верхнього структурного поверху осадового покриву;
 • наукові принципи та засади вчення про генетичні типи четвертинних відкладів;
 • механізми формування, літологічні ознаки, поширення та зв’язок із формами рельєфу усіх генетичних типів четвертинних відкладів;
 • методи діагностики генетичних типів четвертинних відкладів;
 • наукове і практичне значення вивчення четвертинної геології та четвертинного покриву;
 • особливості будови четвертинного покриву території України;
 • основні принципи, терміни та поняття стратиграфії четвертинної системи;
 • стратиграфічну схему четвертинних відкладів Національного Стратиграфічного комітету України;
 • діагностичні ознаки кліматолітів стратиграфічної схеми четвертинної системи України;
 • регіональні особливості стратифікації четвертинних відкладів України.

Вміти:

 • визначати генетичні типи четвертинних відкладів за комплексом ознак з використанням різних методів;
 • пояснювати взаємозв’язок генетичних типів відкладів та форм рельєфу, пов’язаних з ними;
 • користуватися матеріалами аерокосмічної зйомки для дослідження четвертинного покриву;
 • читати карту четвертинних відкладів, будувати та аналізувати геологічні розрізи;
 • визначати кліматоліти стратиграфічної схеми четвертинних відкладів України за комплексом ознак із використанням різних методів;
 • на практиці застосовувати педостратиграфічний метод розчленування лесово-ґрунтової четвертинної серії;
 • розрізняти кліматоліти та ланки стратиграфічної схеми четвертинної системи України за біомаркерами: палеоботанічними та палеофауністичними комплексами;
 • будувати регіональні стратиграфічні схеми четвертинних відкладів на основі даних вивчення їх опорних та додаткових розрізів у межах певної території.