Геоморфологія та палеогеографія
Рельєф Землі

Метою дисципліни є ознайомлення з унікальною серед планет сонячної системи і космосу природною системою – геоморфосистемою Землі. Поява і розвиток її стало результатом еволюції нашої планети як відкритої термодинамічної системи. Геоморфосистема Землі розвивається більш як 4 мільярдів років і здійснює на її денній поверхні переміщення речовини, перетворення енергії, передачу інформації, обміни ентропією з іншими поверхневими геосистемами, а також і її надр. Оволодіння методами геоморфології, інших суміжних часткових наук, використання загальнонаукових підходів дозволяє якісно і кількісно оцінювати ці процеси. Дослідження геоморфосистеми Землі відкриває широкі можливості для здійснення швидких, ефективних, недорогих прогнозів всієї планетарної надсистеми Землі важливі для людства.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • загальні причини появи нових систем (планетних і планетарних) з позиції сучасних загальних теорій, зокрема нерівновагової термодинаміки;
 • загальні і специфічні причини появи і розвитку геоморфосистеми Землі;
 • просторово-часові закономірності розвитку геоморфосистеми Землі;
 • місце геоморфосистеми Землі в планетарних інтегральних мегасистемах, структуру, функціонування, значення останніх;
 • методи дослідження статики (складу, будови, структури) геоморфосистеми Землі на різних її рівнях на основі використання різних її моделей (картографічних ін.) і динамічної (історичної, еволюційної, функціональної) інтерпретації для наукових і практичних цілей.

Вміти:

 • створювати дослідницькі комплекси геоморфосистеми Землі на основі власних традиційних картографічних і інших моделей;
 • використовувати прямі і побічні відомості планетарних геосистем, дотичних до геоморфосистеми Землі;
 • будувати картографічні і інші моделі статики та динаміки геоморфосистеми Землі для її різних ієрархічних рівнів (локального, регіонального, глобального);
 • володіти методикою обґрунтування, підбору і обчислення коефіцієнтів статики та динаміки геоморфосистеми Землі;
 • володіти методикою інтерпретації кількісних і якісних показників статики та динаміки для функціональних оцінок геоморфосистеми Землі;
 • застосовувати кількісні і якісні показники статики та динаміки геоморфосистеми Землі при проведенні наукових досліджень в геоморфології та для інших наук;
 • використовувати картографічні і інші моделі геоморфосистеми Землі і показники її статики та динаміки для практичних цілей.

Використовувати отримані результати для цілей:

 • оцінювання сучасного і минулих динамічних станів нашої планети;
 • визначення механізмів планетарної саморегуляції (синергетики);
 • складання прогнозів при пошуках різних корінних і осадочних корисних копалин;
 • складання прогнозів міграції техногенних забруднювачів на земній поверхні та в земній корі;
 • розробки проектів місцевого і регіонального природокористування територій.