Географія ґрунтів та землекористування
Бонітування ґрунтів

Метою і завданнями дисципліни є оволодіння основами науково-обґрунтованої системи обліку якості земель для їх вартісної оцінки та ведення земельного кадастру, методикою бонітування ґрунтів і розроблення шкал бонітування; навчитися використовувати результати бонітування ґрунтів у практичних цілях.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • теоретичні основи бонітування ґрунтів;
 • принципи, критерії і види бонітування ґрунтів;
 • природно-сільськогосподарське районування;
 • основні властивості ґрунтів, які використовуються при бонітуванні;
 • методику бонітування ґрунтів;
 • основні положення концепції бонітування ґрунтів В. В. Медведєва;
 • підходи до бонітування ґрунтів у різних країнах;

Вміти:

 • володіти понятійно-термінологічним апаратом бонітування ґрунтів;
 • обґрунтовувати зони вирощування сільськогосподарських культур;
 • проводити агровиробниче групування ґрунтів;
 • розраховувати загальні бали бонітету;
 • складати шкали бонітету ґрунтів по окремих культурах;
 • визначати втрати сільськогосподарського виробництва при пошкодженні ґрунтів;
 • застосовувати знання дисципліни в професійній діяльності.