Географія ґрунтів та землекористування
Ґрунти світу

Метою і завданнями дисципліни є ознайомити студентів із основними типами ґрунтів світу, закономірностями розміщення в ґрунтово-біокліматичних поясах, факторами ґрунтотворення, їх раціональним використанням та охороною.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • сучасні уявлення про ґрунтовий покрив світу;
  • розуміти роль факторів ґрунтотворення;
  • особливості грунтотворення в різних ґрунтово-кліматичних зонах;
  • походження, будову і склад ґрунту;
  • основні види ерозії і заходи боротьби з її проявамив;
  • шляхи збереження, стабілізації і підвищення родючості ґрунтів.

Вміти:

  • охаректиризувати зональні та інтразональні ґрунти;
  • визначити лімітуючі чинники ефективного та раціонального використання ґрунтових та земельних ресурсів.