Географія ґрунтів та землекористування
Структура ґрунтового покриву

Мета дисципліни - вивчення просторової неоднорідності ґрунтів і структури (будови) ґрунтового покриву. Завдання – з’ясування і розуміння основних закономірностей розподілу ґрунтів у просторі, вивчення типів неоднорідності ґрунтового покриву і чинники, що їх зумовлюють.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • основні закономірності просторового поширення ґрунтів;
 • методи виявлення і вивчення структури ґрунтового покриву;
 • чинники, що зумовлюють просторову диференціацію і неоднорідність ґрунтового покриву;
 • основні закономірності географії структур ґрунтового покриву континентів;
 • властивості і характеристики елементарних ґрунтових ареалі;
 • характеристики ґрунтових комбінацій.

Вміти:

 • визначити основні характеристики і властивості елементарних ґрунтових ареалів;
 • виділяти ґрунтові комбінації на картографічній основі;
 • визначити чинники формування ґрунтових комбінацій;
 • проводити групування ґрунтових комбінацій за чинниками їх формуванням і прикладним використанням;
 • визначити основні характеристики ґрунтових комбінацій;
 • характеризувати чинники зональної будови ґрунтового покриву континентів і їх роль у формувані структури ґрунтового покриву.