Географія ґрунтів та землекористування
Систематика і класифікація ґрунтів

Мета дисципліни – ознайомити магістрів з основними проблемами класифікації і діагностики ґрунтів в Україні і Світі; з підходами до виділення і діагностики ґрунтових одиниць в різних наукових школах; з типами класифікацій, історичними і сучасними класифікаціями ґрунтів, номенклатурою ґрунтів, принципами діагностики; вивчити історію класифікаційної проблеми у ґрунтознавстві; принципи побудови і основних таксонів деяких світових і вітчизняних класифікацій; оволодіння навичками визначення ґрунтів за сучасними світовими і вітчизняними класифікаціями.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • основні проблеми класифікації і діагностики ґрунтів в Україні і Світі;
  • принципи та методи ієрархічної будови національних класифікацій;
  • різницю і схожість в побудові систематики та класифікації різними національними школами ґрунтознавців.

Вміти:

  • діагностувати та класифікувати основні типи ґрунтів України;
  • ідентифікувати основні типи ґрунтів за міжнародною номенклатурою в системі ФАО (Legend to the Soil Map of the World, FAO/UNESCO), WRB (World Reference Base for Soil Resources, 1998) та Грунтової служби США (Soil Taxonomy);
  • співставити вітчизняну та зарубіжну систематику та класифікацію ґрунтів.