Вівторок, 27 червня 2017

Спеціальніcть "Геотуристика"

Актуальність та обгрунтування існуючих навчальних можливостей

На сьогодні у різноманітності наукового та аматорського пізнання закономірностей існування і розвитку навколишнього середовища украй не вистачає такого виду діяльності суспільства, як знайомство і набуття позитивних вражень від захоплюючих ландшафтно-пейзажнимих особливостей земної поверхні та відображення у рельєфі Землі особливостей геологічного середовища, з кваліфікованим поясненням їхнього походження та існування, з визначною роллю геоморфологічних та геологічних пам'яток у становленні і розвитку археологічних культур та етносів.

Наразі, зазначені природні феномени не є об’єктом атракції рекреаційних спромог туристичної галузі у господарській діяльності через практичну відсутність фахівців такого напрямку вищої освіти та в інфраструктурі внутрішнього та міжнародного туризму.

Кафедра землезнавства та геоморфології, завданнями якої на нинішньому етапі розвитку вищої спеціальної освіти є різноманітність позицій менеджменту природних ресурсів, у процесі свого існування набула визнаного авторитету у вирішенні вказаних вище питань і має у розпорядженні фахівців вищої кваліфікації, знаних в Україні і закордоном.

Останні вже тривалий час здійснюють спеціальні дослідження у галузі оцінювання і представлення широкому загалу питань географічного туризму і їхні праці знаходять позитивну оцінку наукової та освітянської громадськості. Лише останнім часом побачили світ навчальні посібники та монографії, тим, чи іншим чином пов’язані з проблемами унікальності природних географічних та геологічних феноменів, здатних стати об’єктами потужної туристичної атракції у різноманітному світі рекреації. Це монографії професорів Я. Олійника та В. Стецюка «Природні та етнокультурні феномени України» (видання 2003 та 2010), об'ємний навчальний посібник «Рельєф України» (2010), з грифом Міністерства освіти і науки України, створений провідними геоморфологами України за наукової редакції професора Стецюка В.В., монографія «Природна та етнокультурна спадщина України» (професор В. Стецюк, доценти В. Пазинич, Т. Ткаченко, 2012), навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України «Екологічна геоморфологія України» (професори В. Стецюк, Г. Рудько, доцент Т. Ткаченко, 2010). Геологічний складник у питаннях геотуризму має виданий висококваліфікований навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України «Основи мінералогії та петрографії» (професори В. Нестеровський, С. Бортник, доценти Н. Погорільчук та О. Ковтонюк, 2011).

Своєрідне значення для розвитку геотуристики, пов’язаної зі знайомством геоморфологічних та геологічних об’єктів у столиці України, є результати наукового дослідження «Комплексний Атлас Києва» (2014-2016), яке виконувалося у Науково-дослідній лабораторії ландшафтної екології та аерокосмічних досліджень. У цьому ж руслі важливим видається використання монографії «Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія» (2001), створеної за провідної участі викладачів та науковців кафедри. Також і нове видання «Природа Києва та її екологічні проблеми» (2017) вже підготовлене в повному обсязі.

Важливою у вказаному напрямку є діяльність професора В. Стецюка в роботі Європейської Асоціації з охорони геологічних пам'яток (The European Association for the Conservation of the Geological Heritage) ProGEO), діяльність професора Н. Герасименко у численних міжнародних наукових структурах, пов’язаних з вивченням унікальних геоморфологічних та палеогеографічних явищ, не втрачають позицій надбання і навчальні посібники у недалекому минулому доцента Е. Палієнка. Вельми плідною для розвитку геотуризму є співпраця викладачів та наукових працівників кафедри з Геологічним музеєм Національного природничого музею НАН України, що дозволяє унаочнити у підготовці студентів процес навчання щодо феноменальності геоморфологічних та геологічних об’єктів в Україні і світі.