Екскурсія у компанію "Візіком"

Понеділок, 20 листопада 2017

16 листопада 2017 року студенти кафедри землезнавства та геоморфології відвідали з ознайомчою екскурсією компанію «Візіком» - одного із провідних українських виробників цифрових карт та геоданих. Головною сферою діяльності компанії є підготовка та постачання геоінформаційних наборів даних для вирішення задач, пов’язаних із просторовим аналізом та плануванням, а також web-картографування.

Представники різних відділів «Візікому» («Дистанційного зондування Землі», «Розпізнавання знімків», «Розробки програмних продуктів» презентували головні напрямки своєї діяльності, акцентуючи увагу на важливості застосування географічних знань в ІТ-сфері. Зокрема, були охарактеризовані і наочно продемонстровані основні критерії вибору супутникових знімків для різних цілей, методи обробки знімків з метою позбавлення спотворень через рельєф та кривизну земної поверхні, особливості стереофотограмметричної обробки для отримання об’ємного зображення тощо. Сучасна ІТ-технологія так званого «комп’ютерного зору» дозволяє швидко і практично безпомилково ідентифікувати об’єкти земної поверхні, що зводить до мінімуму втручання людини в процес дешифрування знімків. Проте ґрунтовні ландшафтно-просторові знання на будь-якому етапі розробки проектів повинні контролювати цей автоматизований процес.

Керівництво компанії зацікавлене у фахівцях-географах, які володіють основами сучасних ГІС. До речі, два співробітники компанії «Візіком» - Олександр Будько та Юрій Білінський є випускниками аспірантури нашої кафедри!