Гетьман Володимир Іванович

доцент, кандидат географічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
географія
екологія

E-mail: wi.getman@gmail.com
Телефон: +38 (044) 521 32 28

lecturer-picture

У 1975 році закінчив кафедру фізичної географії географічного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Навчався в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Ландшафтно-рекреаційні ресурси екотуризму Українських Карпат».

Професійна діяльність

Працював (з 1980 року) асистентом, пізніше – старшим викладачем кафедри фізичної географії природничо-географічного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. З 1997 року – головний спеціаліст (керівник сектору) Головного управління національних природних парків і заповідної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. У 2011 році - запрошений на посаду доцента кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Напрямки наукових досліджень та інтересів

 • територіальна природна диференціація; часова ландшафтна структура та її розвиток
 • проблеми фізико-географічного (природно-ландшафтного) районування і моделювання
 • проблема управління ландшафтом і властивими йому фізико-географічними процесами
 • проблема заповідання територій і раціонального природокористування
 • геотуризм, рекреаційні послуги, рекреаційні навантаження на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України
 • етногенез та етнічна приналежність народів, що населяли терени України

  2016

 • Гетьман В. І. Геолого-геоморфологічна будова території національного природного парку "Олешківські піски" / Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ “Обрії”, 2016. – Вип. 3 (83). – 105 с. – С. 60-66.
 • Гетьман В. І. Перлина Волино-Поділля / Краєзнавство географія, туризм // № 4 (849), 2016. - С. 6-14
 • Гетьман В. І. Заповідання природи у Слобідській Україні: історичний контекст / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Серія “Біологія, біотехнологія, екологія” / Ред. кол. : Ніколаєнко С. М. (відп. ред.) та ін. – К. : ВЦ НУБіП України, 2016. - Вип. 234. – 248 с. – С. 167-172
 • Гетьман В. І. Абсолютна заповідність і гармонійне співіснування людини з природою / Краєзнавство географія, туризм // № 5 (850), 2016. - С. 13-17
 • Гетьман В. І. Розвиток ландшафтної оболонки як результат просторово-часової взаємодії у природі. / Українська географія : сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт – Сервіс, 2016. - Т. ІІ. – 363 с. – С. 57-59.
 • Гетьман В. І., Ткаченко О. С. Екологія культури дизайну на ринку сучасної моди / Географія та економіка в рідній школі // № 7-8, 2016. - С. 54-57
 • Гетьман В. І. Гори з кременя / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Освітні й наукові виміри географії”, присвяченої 25-річчю спеціальності “Географія” та 15-річчю кафедри географії та краєзнавства ПНПУ імені В.Г. Короленка, 25-26 квітня 2016 р. / відп. ред. С.М. Шевчук. - Полтава : ТОВ “АСМІ”, 2016. – 311 с. – С. 121-125
 • Гетьман В. І. Розвиток ландшафтної оболонки як результат просторово-часової взаємодії природних комплексів / Академику Л. С. Бергу – 140 лет. Сборник научных статей = Academicion Leo Berg – 140 : Collection of Scientifie Articles / Междунар. ассоц. хранителей реки “Eсo – TIRAS”. Образоват. фонд им. Л.С. Берга, Бендер. историко-краеведческий музей; Подгот. : Илья Тромбицкий; ред. совет: И.К. Тодераш [и др.]. – Бендеры : Eсo – TIRAS, 2016 (Tipogr. “Elan Poligraf”). – 610 p.- С. 81-84
 • Гетьман В. І. Інформаційний образ заповідного ландшафту / Українська географія : сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт – Сервіс, 2016. - Т. ІІІ. – 222 с. - С. 33-35
 • 2015

 • Гетьман В. І.., Сидорук Ю. О. Війна і довкілля / Географія та економіка в рідній школі // № 1-2, 2015. – С. 31-33.
 • Гетьман В. І. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення: порядок продажу та права оренди / Географія та економіка в рідній школі // № 4, 2015. – С. 38-40.
 • Гетьман В. І. Національний природний парк “Черемоський” і біосферний резерват “Марамороські гори” / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Серія “Біологія, біотехнологія, екологія” / Ред. кол. : Ніколаєнко С. М. (відп. ред.) та ін. – К. : ВЦ НУБіП України, 2015. - Вип. 214. – 319 с. – С. 71-82.
 • Гетьман В. І. Фіторізноманіття території національного природного парку “Черемоський” / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Серія “Біологія, біотехнологія, екологія” / Ред. кол. : Ніколаєнко С. М. (відп. ред.) та ін. – К. : ВЦ НУБіП України, 2015. - Вип. 214. – 319 с. – С. 82-89.
 • Гетьман В. І. Національний природний парк “Дермансько-Острозький”: природна та історико-культурна спадщина / Науковий часопис НПУ імені М,П, Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. К. : Вид-во НПУ iмені М.П. Драгоманова, 2015. – Вип. 33. – 288 с. – С. 25-42.
 • Гетьман В. І. Людина витіснила природу, відходи витісняють людину / Формування стратегії поводження з відходами в умовах децентралізації влади: проблеми та перспективи реалізації на рівні місцевих громад : збірка матеріалів Національного форуму “Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології” (Київ,10-11 листопада 2015 р.). – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2015. – 164 с. – С. 138-140.
 • Гетьман В. І. Небезпечні екзогенні процеси Українських Карпат (екологічний контроль і моніторинг) / Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ “Обрії”, 2015. – Вип. 3 (79). – 199 с. – С. 43-47.
 • Гетьман В. І. Національний природний парк “Верховинський”: природні та історико-культурні цінності / Екологічний вісник // № 5 (92), вересень-жовтень, 2015. – С. 16-19.
 • Гетьман В. І. Заповідна природа Слобожанщини / Географія та економіка в рідній школі // № 12, 2015. – С. 33-37.
 • Гетьман В. І. Дух Землі (прив’язаність до рідних місць - основа збереження ідентичності) / Зелені Карпати / №1-4, 2015. – С. 63-68.
 • Гетьман В. І. Ганьба на смітнику (проблеми накопичення відходів життєдіяльності людини) / Зелені Карпати / №1-4, 2015. – С. 104-108.
 • Біосферна роль НПП «Черемоський» у збереженні біотичного і ландшафтного різноманіття Гетьман В. І.. Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ «Обрії», 2015. – Вип. 2 (78). – 159 с. с. 42-50
 • Гетьман В. І. Дермансько-Острозький національний природний парк. Географія та економіка в рідній школі//№ 6, 2015
 • 2014

 • Гетьман В. І. Екологічні субстанції: закономірності, ландшафти, рельєф. – ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 118 с.
 • Гетьман В. І. Слідами академіка П. Тутковського. Геологічні мандри / Краєзнавство географія, туризм // № 4, 2014. – С. 9-13.
 • Гетьман В. І. Етнос як географічне явище / Етнічна історія народів світу : Збірник наукових праць. Випуск 42. – К. : 2014. – 226 с. – С. 11-18.
 • Гетьман В. І. Степові заповідники у зоні військових дій / Персонал // № 4-5 (168-169), 2014. – С. 194-204.
 • Гетьман В. І. Про фіторізноманіття українського степу / Заповідна справа в Україні // Том 20, Випуск 1 (20). – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – С. 43-48.
 • Гетьман В. І. Сучасний стан проблеми відходів: небезпека для життя / Довкілля та здоров’я // № 2, 2014. – С. 45-50.
 • Гетьман В. І. Нижньосульський національний природний парк: природні (історичні) цінності / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. Випуск 1 (62). ВПЦ “Київський університет”, 2014. – С. 25-28.
 • Гетьман В. І. Абсолютна заповідність і гармонійне співіснування людини з природою / Екологічний вісник // № 4 (85), 2014. – С. 25-28.
 • Гетьман В. І. Еколого-енергетична проблема та шляхи її вирішення. (Де взяти людству енергію?) / Науковий часопис НПУ імені М,П, Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Вип. 20 (32). – 200 с. – С. 136-143.
 • Гетьман В. І. Природознавчі конспекти лекцій: від загального до локального / Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 72 с.
 • Гетьман В. І. Концептуальні положення геоекотуризму у практичному втіленні / Природа Полісся : дослідження та охорона. Матеріали міжнародної науково - практичної конференції, присвяченої 15–річчю Рівненського природного заповідника та 10–річчю Рамсарського угіддя “Торфово – болотний масив Переброди” (м. Сарни, 3-5 липня 2014 р. ) ред. Журавчак Р.О. – Рівне : Овід. 2014. – 680 с. – С. 621-626.
 • Гетьман В. І. Де взяти людству енергію, або Коли настане термоядерне Ельдорадо? Гетьман В.І. Зелені Карпати/№ 1-4, 2014 с. 103-106
 • Гетьман В. І. Еколого-енергетична проблема та шляхи її вирішення. (Де взяти людству енергію?) Гетьман В.І . Науковий часопис НПУ імені М,П, Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. К.: Вид-во НПУ iмені М.П. Драгоманова, 2014.– Вип.20 (32). – 200 с. с. 136-143
 • 2013

 • Гетьман В. І. Степові ландшафти колись і тепер (у заповідному Хомутівському степу) / Географія та основи економіки в школі // № 3, 2013. – С. 39-42.
 • Гетьман В. І. Відходи життєдіяльності людини та її майбутнє \ Науковий часопис НПУ iмені М.П. Драгоманова. Серія № 20. Біологія: Зб. наукових праць. – 268 с. - К. : Вид-во НПУ iмені М.П. Драгоманова, 2013. – Випуск 5. – С. 118-124.
 • Гетьман В. І. Гармонія культурного ландшафту у красі заповідної природи / Географія та економіка в сучасній школі // № 5, 2013. – С. 43-45.
 • Гетьман В. І. Роль природного середовища у збереженні національної ідентичності / Географія та економіка в сучасній школі // № 9, 2013. – С. 37-41.
 • 2012

 • Гетьман В. І. Екотуристичні маршрути Національним природним парком “Винницький” / Географія та економіка в сучасній школі // № 1, 2012. – С. 33-35.
 • Гетьман В. І. Екологічними стежками Мезенського національного природного парку / Географія та основи економіки в школі // № 4, 2012. – С. 33-38.
 • Гетьман В. І. Національні природні парки України / К.: Редакція газет природничо-математичного циклу, 2012. – (Бібліотека “Шкільного cвіту”). – С. 128.
 • Гетьман В. І. Екологічна стежка у національному природному парку: організація, облаштування / Туризм і краєзнавство : Збірник наукових праць. – Додаток до Гуманітарного віснику ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. - Переяслав-Хмельницький, ПП “СКД”, 2012. – 488 с. – С. 237-245.
 • Гетьман В. І. Ландшафтно-рекреаційні ресурси: Українські Карпати / Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 612-613: Географія. – 200 с. – С. 25-27.
 • Гетьман В. І. Про взаємозв’язки природні та навчальні / Географія та екологія: наука і освіта : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Умань, 26-27 квітня 2012 р. / відп. ред. О.В. Тімець – Умань: Видавець “Сочінський”, 2012. – 222 с. - С. 46-48.
 • Гетьман В. І. Використання методів порівняльної екології при історико-ландшафтознавчих реконструкціях / Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ “Обрії”, 2012. – Вип. 1 (65). – 188 с. - С. 33-38.
 • Гетьман В. І. Ландшафтно-генетична визначеність етносу / Ландшафтно-генетична визначеність етносу. - С. 13-23.
 • Гетьман В. І. Проблеми накопичення відходів життєдіяльності людини / Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ “Обрії”, 2012. – Вип. 4 (68). – 194. - С. 40-50.
 • Гетьман В. І. Про визначення розмірів плати за рекреаційні послуги установ ПЗФ / Україна : географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – К : ФОП “Лисенко М.М.”, 2012. – Т. ІІІ. – 416 с. – С. 212-214. - С. 212-214.
 • Гетьман В. І. Рекреаційні навантаження у межах природно-заповідних територій та об’єктів / Зелені Карпати / №1-2, 2012. - С. 27-35.
 • 2011

 • Гетьман В. І. Печери природно-заповідного фонду України та їх використання / Заповідна справа в Україні // Том 17, Випуск1- 2. - Канів, 2011. - С. 1-6.
 • Гетьман В. І. Проблема Молочного лиману та шляхи її розв’язання / Екологічний вісник // № 68, липень-серпень, 2011. - С. 23-26.
 • Гетьман В. І. Заповідний “Єланецький степ” / Екологічний вісник // № 68, листопад -грудень, 2011. - С. 30-32.
 • Гетьман В. І. Гуманістика науково-пізнавального освоєння природно-культурної спадщини М.М. Миклухо-Маклая / М.М. Миклухо-Маклай – вчений, мандрівник. Гуманіст // Науковий збірник ”Велика Волинь”. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Вип..46. – 439 с. – Житомир. Вид-во ”Волинь”, 2011. - С. 39-42.
 • Гетьман В. І. Гуманістика науково-пізнавального освоєння природно-культурної спадщини М.М. Миклухо-Маклая / М.М. Миклухо-Маклай – вчений, мандрівник. Гуманіст // Науковий збірник ”Велика Волинь”. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Вип..46. – 439 с. – Житомир. Вид-во ”Волинь”, 2011. - С. 39-42.
 • Гетьман В. І. Українська модель національного парку / Зелені Карпати / №1-2, 2011. - С. 24-27.
 • 2010

 • Гетьман В. І. Духовна сила народу – у збереженій природі! / Екологічний вісник // № 1 (59); січень-лютий 2010. - С. 2-5.
 • Гетьман В. І. Національний ландшафт та український етнос / Зелені Карпати / №1-2, 2010. - С. 46-49.
 • Гетьман В. І. Українські Карпати: ландшафтно-рекреаційні ресурси / Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. - 136 с.
 • 2009

 • Гетьман В. І. Екологічний туризм – це духовно-інформаційний контакт з природою \\ Географія і сучасність \ Збірник наукових праць. Національний педагогічний університет iм.М.П.Драгоманова. Випуск 19 – с. 204. - С. 177-182.
 • Гетьман В. І. Заповідники України / Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека // Київ, “Шкільний cвіт”, 2009. - 127 с.
 • 2008

 • Гетьман В. І. Гранітно-степове Побужжя: філософія природи та романтика історії / Науковий світ // № 1; 2008. - С. 12- 15.
 • Гетьман В. І. Курорти Карпат на доленосному перевалі: природні лікувальні ресурси регіону в контексті стану вітчизняної курортної справи / Екологія довкілля та безпека життєдіяльності // № 2, 2008. - С. 19-26.
 • Гетьман В. І. Про управління екомережею. - В кн.: Розвиток заповідної справи в Україні і формування Пан’європейської екологічної мережі. Матерiали Мiжнародної науково-практичної конференцiї (Україна, Рахів, 11-13 листопада 2008р.) / Рахiв: 2008. - С.121-127.
 • 2007

 • Гетьман В. І. Вiдтворення екологiчного оптимуму антропогенного ландшафту / Вісті біосферного заповідника “Асканія-Нова”, том 9, 2007. - С. 137-142.
 • Гетьман В. І. Екотуризм на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду / Український географічний журнал // № 4 (60), 2007. - С. 48- 51.
 • Гетьман В. І. Пейзажне різноманіття заповідних ландшафтів: критерії оцінки \\ Наук. зап. Нац. ун-ту “Києво-Могилянська академія”: Біологія та екологія. – Т. 67. Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. - С. 44-49.
 • Гетьман В. І. В малих річках зароджується життя нації / Науковий світ // № 9; вересень, 2007. - С. 14-16.
 • 2006

 • Гетьман В. І. Про природно-ландшафтознавче районування \\ Наук. зап. Нац. ун-ту “Києво-Могилянська академія”: Біологія та екологія. - Т. 54. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. - С. 63-66.
 • 2005

 • Гетьман В. І. Заповідна справа потребує управління / Науковий світ // №1; січень, 2005. - С.8-9, 30.
 • Гетьман В. І. Актуалістичне використання методiв порівняльної екології при відтворенні оптимуму ландшафту / Екологічний вісник // № 1-2; січень-лютий 2005. - С. 7-9.
 • Гетьман В. І. Критерії пейзажного різноманіття природно-заповідних ландшафтів / Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, экообразование. Мат-лы Ш научной конф. (22 апреля 2005г., Симферополь, Крым). – Ч. І. География. Заповедное дело. Ботаника. Лесоведение. – 304 с. - Симферополь: КРА “Экология и мир”, 2005. - С. 38-42.
 • Гетьман В. І. Про збереження національного ландшафту / Заповідна справа в Україні // Том 11 Випуск 2. - Канів, 2005. - С. 43-45.