Редакційна колегія:

• Шищенко П.Г. д.геогр.н., професор; член-кореспондент НАПН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (відповідальний редактор)
• Адаменко О.М. д.геол.-мін. н., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
• Бортник С.Ю. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (заступник відповідального редактора)
• Герасименко Н.П. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
• Гродзинський М.Д. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
• Вахрушев Б.О. д.геогр.н., Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
• Денисик Г.І. д.геогр.н., професор; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
• Дмитрук О.Ю. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
• Дубіс Л.Ф. д.геогр.н., Львівський національний університет імені Івана Франка
• Ковальчук І.П. д.геогр.н., Національний університет біоресурсів та природокористування України
• Комлєв О.О. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
• Мельник А.В. д.геогр.н., Львівський національний університет імені Івана Франка
• Ободовський О.Г. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
• Олійник Я.Б. д.екон.н., професор, член-кореспондент НАПН; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
• Палієнко В.П. д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України
• Пащенко В.М. д.геогр.н., Національний університет біоресурсів та природокористування України
• Самойленко В.М. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
• Смольска Е. д. габілітований Варшавський універитет (Польща)
• Сніжко С.І. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
• Стецюк В.В. д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
• Шуйський Ю.Д. д.геогр.н., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова