Небезпечні природні процеси в довкіллі (Hazardous Processes In The Environment)

Метою дисципліни є одержання теоретичних знань про причини виникнення і особливості функціонування небезпечних природних процесів, їх локалізацію і поширення, способи попередження їх, заходи безпеки та шляхи мінімізації їхнього негативного впливу на людину, суспільство і природу.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • причини і механізми виникнення небезпечних природних процесів;
 • характерні риси проходження небезпечних природних процесів і можливі наслідки їх впливу на навколишнє природне середовище і людину;
 • географію небезпечних природних процесів і явищ;
 • сучасні методи дослідження небезпечних природних процесів;
 • системи попередження і моніторингу небезпечних природних процесів, шляхи мінімізації їх негативного впливу;
 • заходи захисту від дії небезпечних природних процесів і природних небезпек;
 • природні небезпечні процеси і природні небезпеки, які поширені (чи можуть трапитись) в Україні, особливості їх проходження і географію;
 • фахову термінологію.

Вміти:

 • ідентифікувати природні небезпечні процеси і природні небезпеки, визначати величину та імовірність їхнього прояву;
 • обґрунтовувати та застосовувати заходи захисту і мінімізації негативних впливів цих процесів і явищ;
 • оцінювати ймовірність прояву та ризик розвитку небезпечних природних процесів і явищ на території України;
 • володіти понятійно-термінологічним апаратом дисципліни;
 • чітко формулювати і висловлювати свої знання щодо небезпечних природних процесів.