Навчально-методичний кабінет загальної геології та геоморфології

Підготовка студентів за спеціалізаціями «геоморфологія та палеогеографія» та «географія ґрунтів та управління земельними ресурсами» на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка передбачає вивчення цілого ряду питань, пов’язаних із речовинним складом земної поверхні та надр Землі. Необхідним та незамінним засобом такого пізнання є мінералого-петрографічна колекція.

Формування колекції мінералів, гірських порід та скам’янілостей на кафедрі пов’язане з початком викладання курсу «Геології загальної та історичної». Викладачами, студентами, випускниками з різних куточків України, СРСР, Світу привозились зразки, що використовувались як наочний матеріал під час лекційних та практичних занять. Основу зібрання у сучасному його вигляді становить учбова колекція мінералів та гірських порід, сформована Свердловською тематичною експедицією, яка була отримана у 1985 році за активного сприяння проф. Ю. О. Кошика, який у той час очолював кафедру. На сьогоднішній день колекція становить понад 1000 зразків та активно поповнюється новими надходженнями, що вже за доброю традицією привозять зі своїх мандрів співробітники, колеги, студенти, випускники кафедри.

Експозиція присвячена будові мінеральних агрегатів та властивостям мінералів
Фрагмент інтер'єру кабінету

У 2008 році за ініціативою викладачів та підтримки керівництва кафедри та факультету було створено Навчально-методичний кабінет загальної геології та геоморфології, у якому зараз і розташовано колекцію. Кабінет обладнано сучасними меблями – шафами з вітринами та шухлядами, поличками для негабаритних крупних зразків, стендами. Окрім того, враховано і специфіку роботи із зразками мінералів та гірських порід, тому, для студентів встановлені зручні лабораторні столи з міцним, ударостійким покриттям.

Сьогодні у колекції є зразки з Європи та Африки, Азії та Північної Америки, Австралії та Антарктиди. Останнім надбанням стала «Уельська колекція» гірських порід та викопної фауни, зібрана професором кафедри Н. П. Герасименко під час подорожі північно-західною Англією.

Завідувач навчально-методичного кабінету загальної геології та геоморфології доц. Ковтонюк О. В.

Зразки в колекції поділені на три частини – експозиційну, учбову та фондову. Умовність такого поділу полягає в тому, що колекція систематично поповнюється новими зразками і це призводить до періодичного оновлення як експозиційної, так і учбової частин, та переведення деяких зразків у фонди. Експозиція, що представлена у вітринах кабінету складається з чотирьох частин – мінералогічної, петрографічної, палеонтологічної та результатів діяльності екзогенних процесів. Кожна з 13-и вітрин є тематичною і доповнена стендами, розробленими викладачами кафедри.

Мінералогічна частина складається з кількох вітрин. Перша вітрина присвячена морфології кристалів та будові мінеральних агрегатів. Тут представлені зразки з ізометричними кристалами магнетиту та альмандину, лускуватими та пластинчастими кристалами слюд, жердинчастими кристалами турмаліну та рогової обманки. Окрім того, в цій же вітрині розташовані зразки, що демонструють різні варіанти будови мінеральних агрегатів – жердинчастої у актиноліту, радіально-концентричної у мармурового оніксу, смугастої у халцедону, зонально-концентричної у агату, паралельно-волокнистої у селеніту тощо.

Експозиція "Класифікація мінералів"

У вітрині, де представлені зразки, що ілюструють різноманіття форм мінеральних агрегатів можна побачити гіпсові щітки та друзи у вигляді троянд з пустелі Сахара та Керченського півострова, друзи кристалів кварцу та польових шпатів з камерних пегматитів Житомирщини, галітові сталактити з соляних копалень Солотовино, кальцитові сталактити та крапельні форми з Кримських печер, а також жеоди різного розміру та морфології, сфероліти, конкреції.

Експозиція «Морфологія мінеральних агрегатів»

Цікавими за своїм змістом є і вітрини, що присвячені оптичним та механічним властивостям мінералів. У вітринах відібрані зразки мінералів-еталонів блиску та прозорості, мінералів, що мають діагностичні кольори риски та характеризуються псевдохроматичним забарвленням. Представлені мінерали, що є еталонами твердості і входять до мінералогічної шкали твердості (шкали Мооса), а також зразки з чітким проявом різних типів спайності та характерів поверхні зламу. Окремо представлена експозиція, присвячена кристалохімічній класифікації мінералів. Тут розташовані найбільш показові та поширені представники головних типів та класів мінералів. Всі зразки представлені у вітринах мінералогічної частини супроводжуються етикетками, на яких зазначено назву, хімічну формулу, характеристику, відповідно до теми експозиції та назву родовища чи регіону звідки було отримано експонат.

Експозиція "Механічні властивості мінералів"

Петрографічна частина колекції займає п’ять вітрин. У першій вітрині цієї частини розташовані зразки магматичних інтрузивних та ефузивних порід різного складу. Тут представлені як регіональні породи – житомирські лабрадорити та пегматити, кіровоградські граніти, так і екзотичні для нас сибірські кімберліти, ісландські базальти.

Експозиція "Магматичні гірські породи"

Найбільшою у петрографічній частині є експозиція, присвячена осадовим породам. Вона розміщується у трьох вітринах, кожна з яких, відповідно до класифікації, містить зразки порід теригенного, колоїдогенного та йоногенного типів.

Найбільш динамічною є експозиція присвячена теригенним породам. Щороку вона поповнюється новими зразками, що привозять зі своїх подорожей викладачі та студенти. Наразі тут представлені еолові піски з різних частин Аравійської пустелі, пустель Сахара та Кара-Кум, вулканічні піски з острова Санторіні та Камчатського півострова, морські піски з узбереж Азовського та Чорного морів, різного складу галька та гравій з Аляски, Байкалу, Високих Татр, узбереж Чорного та Азовського морів, щебінь та жорства з Карпат, Гірського Криму, Кавказу тощо.

Експозиція "Уламкові гірські породи"

Остання вітрина петрографічної частини присвячена метаморфічним породам. Тут експонується близько 30 зразків кристалічних сланців, кварцитів, мармурів, скарнів, грейзенів, березитів, роговиків, серпентинітів, гнейсів з різних куточків світу.

Окрасою навчально-методичний кабінет загальної геології та геоморфології є палеонтологічна частина експозиції. Більшість зразків, представлених у ній зібрана викладачами під час польових учбових практик у Каневі та Карпатах, та на геологічних екскурсіях. Цікавою є колекція зразків різноманітних відбитків - листя папороті та шишок араукарії, плауну, гілок прадавніх дерев, слідів руху донних організмів, кістяків риб. Крім цього експонується декілька зразків «скам’янілої деревини» - псевдоморфоз заміщення органічної речовини кремнеземом та гідроксидами заліза.

Фрагмент палеонтологічної експозиції

Також у вітрині представлені відбитки та внутрішні зліпки раковин амонітів та брахіопод, растри белемнітів, зуби морських хижаків та травоїдних, сучасні та викопні форми коралів та морських їжаків.

Фрагмент палеонтологічної експозиції

Остання частина експозиції ілюструє вплив різних екзогенних процесів на гірські породи. Тут представлені зразки кавернозних вапняків з карстових плато Гірського Криму, пустельні пісковики зі слідами еолової обробки та кірками «пустельної засмаги», пісковики і аргіліти із знаками водних брижів. Цікавими є і зібрання різноманітних, часто химерних за формою, карбонатних, кременистих та піщаних стяжінь, карбонатних гальок з візерунчастими слідами роботи каменеточців. Також тут можна побачити і уламки кристалічних порід із валунних суглинків з слідами льодовикової обробки. Наразі тут експонуються зразки, отримані протягом останніх років від співробітників та випускників географічного факультету. Тут є породи з гірських масивів Піренеїв (Іспанія), Пірін (Болгарія), Памір (Таджикистан), Великий Кавказ (Грузія), узбереж Північного, Балтійського, Адріатичного, Егейського морів, Атлантичного океану, півостровів Індостан та Індокитай, островів Родос та Мадагаскар, Австралії, Антарктиди.

Частина експозиції «Екзогенні процеси»

У процесі створення навчально-методичний кабінет загальної геології та геоморфології членами кафедри землезнавства та геоморфології професором С. Ю. Бортником, доцентами Н. М. Погорільчук та О. В. Ковтонюк за участі професора геологічного факультету В. А. Нестеровського була здійснена значна робота по систематизації наявних зразків мінералів та гірських порід, опрацьовано відомості про інші геологічні музеї та мінералогічні кабінети України, що надихнуло колектив на створення підручника для вищих навчальних закладів «Курс мінералогії та петрографії» (2008, 2011) - першого україномовного підручника такого змісту.

Навчальний посібник «Основи мінералогії та петрографії» (2011)