Про журнал

«Фізична географія та геоморфологія» – періодичний науковий журнал Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заснований у 1970 році.

Головний редактор: д. геогр. н., професор Герасименко Наталія Петрівна

Видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Періодичність: 6 номерів на рік

У журналі публікуються результати сучасних природничо-географічних досліджень, проведених у різних регіонах України та у світі. Окремі рубрики журналу присвячені теоретико-методологічним питанням ландшафтознавства, геоморфології та палеогеографії, геоархеології та організації природничого туризму, геоплануванню, природоохоронній діяльності та управлінню екопроектами, методиці географічної освіти. Журнал інформує про події в природничо-географічній науці та освіті, подає рецензії видань з географічної тематики.

Журнал «Фізична географія та геоморфологія» – наукове видання із загальнодержавною та зарубіжною сферою розповсюдження, зареєстроване свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 11.05.2019 р., серія КВ № 23971-13811ПР.

Науковий журнал «Фізична географія та геоморфологія» є фаховим виданням на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України №515 від 16 травня 2016 року. Внесений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (наказ Міністерства освіти і науки від 02.07.2020 №886). Категорія "Б".

Міжнародний стандартний серійний номер журналу (друкована версія): ISSN: 0868-6939

Атестований Вищою атестаційною комісією України (Постанова Президії ВАК України № 1- 05/2 від 10 березня 2010 року)

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці в галузі географії. Редколегія видання здійснює рецензування статей, що надходять до неї.

Тематика

Науковий журнал “Фізична географія та геоморфологія” публікує оригінальні статті з усіх напрямів фізичної географії та геоморфології, а саме: теоретичних та методологічних проблем, ландшафтознавства, геоекології, палеоекології, палеогеографії четвертинного періоду, ґрунтознавства, метеорології, кліматології, структурної, динамічної, екологічної та палеогеоморфології. Окремі рубрики журналу присвячені використанню ГІС у природничо-географічних дослідженнях, організації природничого туризму, геоплануванню, природоохоронній діяльності, управлінню екологічними проектами та географічній освіті.

Етика

Етичні правила для авторів

Автори повинні гарантувати оригінальність своїх досліджень і тексту статей. Забороняється подавати до журналу статті, які вже були опубліковані (або одночасно надіслані на розгляд до іншого журналу). У виняткових випадках автори можуть звернутися до редакції і пояснити причину для повторної публікації. Категорично не допускається одночасне подання однієї і тієї ж статті на розгляд до кількох журналів.

Автори зобов'язані вказати інформацію про усіх осіб і організацій, які у тій чи іншій формі сприяли проведенню дослідження, а також належним чином цитувати інші публікації, використані під час дослідження. Необхідно уникати будь-яких форм плагіату, дотримуватися чинного законодаства про охорону авторських прав. Будь-які матеріали, захищені авторським правом (особливо графічні матеріали, а також великі цитати), можуть відтворюватися у статтях тільки з письмового дозволу правовласника. Автори повинні гарантувати, що методика і результати їх дослідження належним чином представлені (для забезпечення можливості відтворення результатів іншими науковцями) і об'єктивно інтерпретовані. Необхідно чітко вказувати застереження до якості використаних емпіричних даних і методів. Будь-які фальсифікації під час виконання дослідницьких процедур та інтерпретації результатів є неприйнятними.

Всі особи, які внесли значний вклад у дослідження, в тому числі формулювання ідеї та мети дослідження, методичних підходів, виконання дослідження та інтерпретацію результатів, повинні бути вказані як співавтори. Якщо вклад інших особ у дослідження є незначним, відповідну інформацію необхідно зазначати після основного тексту статті у розділі "Подяки". Необхідно вказувати усі джерела фінансування дослідження. Всі автори мають чітко заявити про фінансові або інші форми потенційних конфліктів інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження чи їх інтерпретацію. Автор, який відповідає за листування з редакцією, несе відповідальність за належне формування переліку співавторів, а також за ознайомлення усіх співавторів з остаточною версією статті та схвалення ними статті до публікації.

Якщо під час дослідження використано матеріали, методи або устаткування, пов'язані з особливими ризиками, автори повинні вказати ці ризики у статті.

Редакція може звертатися до авторів з проханням надати вихідні дані, використані для дослідження. Автори повинні забезпечити публічний доступ до таких даних на вимогу редакторів. Автори повинні зберігати дані, використані під час дослідження, протягом щонайменше 10 років.

У випадку виявлення автором у своїй статті, яка вже була опублікована, серйозної помилки, яка впливає на достовірність отриманих результатів і висновків, необхідно якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу і запропонувати найбільш прийнятний у конкретному випадку варіант виправлення ситуації, наприклад, публікацію повідомлення про уточнення, відкликання або спростування статті.

Етичні правила для рецензентів

Завдання рецензентів - не лише допомогти редакції журналу у прийнятті рішення щодо можливості публікації статті, але також допомогти авторам поліпшити зміст статті та якість дослідження, що лягло у її основу.

З метою гарантування швидкого і неупередженого рецензування рецензенти повинні якомога швидше надати редакції підтвердження своєї компетенції у даній тематиці та можливість впоратися із завданням у встановлений термін.

Рецензенти зобов'язані зберігати конфіденційність отриманих матеріалів. Забороняється поширювати отримані для рецензування матеріали та проводити їх обговорення з будь-якими особами, окрім представників редакції журналу. При рецензуванні потрібно зберігати максимальну об'єктивність, чітко і зрозуміло обґрунтовувати свою аргументацію. Рецензенти зобов'язані повідомити редакцію про будь-які публікації, які не були належним чином процитовані авторами. Крім того, рецензент повинен повідомити редактора про усі випадки співпадіння тексту прийнятої до розгляду статті з текстом будь-яких інших публікацій.

Рецензент не має права використовувати інформацію, отриману під час розгляду статті, для особистих цілей, зокрема отримання будь-якої особистої вигоди. Рецензенти повинні відмовитися від рецензування у випадку наявності конфлікту інтересів, таких як співробітництво або конкуренція з будь-яким автором статті чи установою / організацією, у якій виконувалася робота або працює щонайменше один із авторів.

Етичні правила для редакторів

Редакція журналу несе відповідальність за рішення про публікацію статті. Рішення редакції є остаточним. Рішення редактора повинне ґрунтуватися на власному судженні про наукову значущість статті, а також відгуках рецензентів. Редакція журналу докладає усіх можливих зусиль для уникнення порушення авторських прав, плагіату або інших неправомірних дій авторів. При прийнятті рішення редакція керується виключно якістю статтей. Категорично не допускається дискримінація авторів за ознакою громадянства, етнічної належності, статі, віросповідання, політичних поглядів, сексуальної орієнтації авторів тощо.

Редактори не можуть використовувати у власних цілях матеріали відхилених статей. Редактори повинні суворо дотримуватися правил анонімності, зокрема, гарантувати анонімність рецензентів. Крім того, редакторам не дозволено поширювати будь-яку інформацію про подані статті будь-яким особам за виключенням авторів, рецензентів, наукових консультантів і видавця.

Редакційна колегія
Герасименко Н. П. д. геогр. н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (головний редактор)
Бортник С. Ю. д. геогр. н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (заступник головного редактора)
Шищенко П. Г. д. геогр. н., професор, член-кореспондент НАПН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (заступник головного редактора)
Шманьда Я. д. геогр. н., професор; Краківський педагогічний університет (заступник головного редактора)
Верес Д. PhD; Інститут спелеології, Румунська академія (Румунія)
Денисик Г. І. д. геогр. н., професор; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Дубіс Л. Ф. д. геогр. н., професор; Львівський національний університет імені Івана Франка
Каліцкі Т. д. геогр. н., професор; Університет Яна Кохановського (Польща)
Ковальчук І. П. д. геогр. н., професор; Національний університет біоресурсів та природокористування України
Комлєв О. О. д. геогр. н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ободовський О. Г. д. геогр. н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Пащенко В. М. д. геогр. н., професор; Національний університет біоресурсів та природокористування України
Самойленко В. М. д. геогр. н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Смольска Е. Dr. habil.; Варшавський універитет (Польща)
Сніжко С. І. д. геогр. н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Стецюк В. В. д. геогр. н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Шуйський Ю. Д. д. геогр. н., професор; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Лаврук Т. М. к. геогр. н., доцент; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (відповідальний секретар)
Авторам

На сайті журналу «Фізична географія та геоморфологія» (phgg.knu.ua) через систему подання рукописів потрібно надіслати 1) повний текст статті (з інтегрованими в нього рисунками, таблицями, анотаціями) у форматі .doc або .docx, 2) таблиці (за необхідності), 3) ілюстрації.

1. Обсяг тексту

Обсяг тексту (включаючи список посилань) для проблемно-теоретичних, критичних і дискусійних статей не може перевищувати 20, оригінальних фактологічних – 15, коротких повідомлень, рецензій, хроніки – 5 стандартних сторінок. Рисунки з підписами до них, таблиці та анотації не входять до цього обсягу, але вони не мають перевищувати обсяг текстової частини статті. Статті, більші за обсягом, друкуються лише за попереднім узгодженням з редколегією. Таблиці, рисунки, що займають багато сторінок, можуть бути за погодженням з авторами опубліковані в електронному варіанті журналу з посиланням на них у друкованій версії.

2. Розміщення матеріалу статті:

а) назва статті;

Назва статті повинна бути стислою та інформативною. Не прописними буквами.

б) ім'я повністю, ініціал по батькові (за потреби) та прізвище автора/авторів українською мовою;

При поданні статті автор повинен вказати відкритий ідентифікатор дослідника – ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Більше інформації на офіційному сайті orcid.org

Іван І. Іваненко
http://orcid.org/0000-0000-0000-0000

в) повна назва установи, де виконане дослідження, її повна поштова адреса, корпоративні електронні адреси авторів;
Якщо автори працюють у різних установах, числовим надрядковим індексом пов'язати прізвище автора і місце його роботи.

Іван І. Іваненко 1
http://orcid.org/0000-0000-0000-0000
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64/13, Київ, 01601, Українаe

г) анотація та ключові слова;

Обсяг анотації – 1800 – 2000 знаків. Анотація повинна коротко описувати мету дослідження, принципові результати та основні висновки. Слід уникати загальних фраз. Анотація часто зазначається без основного тексту статті, тому вона має розкривати основні положення дослідження.

д) назва статті, імена, ініціали по батькові (за потреби), прізвища авторів, повна назва установи, де виконане дослідження, її поштова адреса, анотація та ключові слова англійською мовою;

Ivan I. Ivanenko 1
1 Taras Shevchenko National University of Kyiv, 64/13, Volodymyrska str., Kyiv, 01601, Ukraine

Анотація англійською мовою повинна бути написана академічною мовою та не містити граматичні помилки. Одразу після анотації потрібно вказати ключові слова (до 6), уникаючи загальних понять та множини. Також, не потрібно вказувати слова, які вже є у назві статті. Анотація англійською мовою має відповідати анотації українською мовою.

е) текст статті;

є) список посилань.

3. Структура статті

Рекомендована структура статті має бути такою: 1. Вступ, 2. Матеріали та методи, 3. Результати, 4. Обговорення, 5. Висновки, в разі необхідності – Подяки. Текст статті рекомендовано поділити на чітко визначені і пронумеровані секції. Секції повинні нумеруватися 1.1 (далі 1.1.1, 1.1.2, …), 1.2 і т.д. Кожна секція може мати свій підзаголовок. Використовуйте номери секцій для перехресних посилань у тексті статті (наприклад, Див. пункт 1.2).

4. Текст статті

Рукописи подають у текстовому редакторі Word: шрифт Times New Roman; кегль 12; міжрядковий інтервал – 1; абзацний відступ – 1 см; без переносів і вирівнювання по правому полю; усі поля – 2 см.

Використовуються одиниці Міжнародної системи вимірювання (СІ).

Формули потрібно створювати у редакторі формул Microsoft Word.

Для позначення інтервалу значень використовувати коротке тире (n-dash), наприклад: 5–12 см, 60–80%. У тексті повинні бути лише “англійські” лапки. Скорочення слів і словосполучень як у тексті статті, так і в оформленні таблиць і рисунків, окрім загальноприйнятих, неприпустимі. За необхідністю скорочення можна наводити за наявності попередньої розшифровки (наприклад: Національний природний парк (НПП) і далі по тексту — НПП).

Літературні джерела слід цитувати у тексті у такий спосіб: “…як зазначається у працях Вільямса (Williams, 2010) та Гриценко (Hrytsenko, 2011a, 2014)…” або ж “…перші дослідження були проведені у 20-х роках (Fedoriv, 1924)…”. При цитуванні прізвища автора латиницею, повторювати його в дужках не потрібно: “...у статті Roberts (1999) наведено...”.

5. Таблиці

Таблиці мають бути компактними, їхні головки – точно відповідати змісту граф. Автор розміщує таблиці в тексті там, де він хотів би бачити їх в опублікованій праці. На кожну таблицю має бути посилання в тексті. Всі таблиці рекомендуємо надсилати в електронному варіанті окремим файлом, наприклад, “Ivanenko_Tab04”. Назва кожної таблиці наводиться мовою статті (якщо стаття не англійською мовою) та англійською.

6. Ілюстрації

Ілюстрації автор розміщує в тексті там, де він хотів би бачити їх в опублікованій праці. На кожну необхідні посилання в тексті статті. Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати 12, без попереднього узгодження з редколегією.

Однотипові рисунки та діаграми повинні бути оформлені однаково. Рекомендуємо використовувати лише наступні шрифти в ілюстраціях: Arial, Helvetica.

Ілюстрації мають бути чіткими та контрастними, з роздільною здатністю щонайменше 300 пікселів на дюйм. Зображення слід надсилати у форматі .png або .tiff.

Кожна ілюстрація супроводжується підписами мовою статті (якщо стаття не англійською мовою) та англійською. У підписах слід пояснювати значення всіх умовних позначок.

Не слід зловживати використанням кольору там, де він не має змістового навантаження.

Усі ілюстрації потрібно надсилати окремими файлами разом із поданням.

7. Список посилань

Список посилань має містити лише процитовані джерела і складатися за латинською абеткою. Праці одного автора розміщуються в хронологічній послідовності. Якщо протягом року опубліковано декілька праць, вони позначаються відповідно літерами a, b, c тощо; ці літери вказуються поряд із роком публікації (1970а, 1985b тощо). Далі (також за абетково-хронологічним принципом) розміщують праці, написані кількома авторами. У посиланнях слід наводити всіх авторів роботи, незалежно від їхньої кількості.

Україно- та російськомовні назви публікацій та видань транслітеруються. Потрібно використовувати Таблицю транслітерації українського алфавіту латиницею затверджену постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. для української мови і ГОСТ Р 7.0.34-2014 - для російської.

Прізвища авторів транслітеруються так, як вони наводяться самими авторами (потрібно орієнтуватися на англомовні реферати нещодавно опублікованих праць цих авторів. Якщо праця (книга, автореферат, збірка матеріалів конференції) опублікована, наприклад, українською мовою, але має також оригінальну назву англійською, латинською тощо (наведену на титульному аркуші книги або в рефераті), то необхідно додати її в круглих дужках після транслітерованої назви або навести її замість транслітерованої.

Якщо цитована робота має DOI (digital object identifier), його необхідно наводити.

Перелік посилань наводиться згідно з вимогами APA – American Psychological Association (7th ed.) (apastyle.apa.org)

Кожне посилання на джерело українською або російською мовою повинно бути наведено спочатку латиницею і у квадратних дужках мовою оригіналу (див. нижче).

Книга 1-7 авторів

Anderson, D., Goudie, A., Parker, A. (2007). Global Environments through the Quaternary. Oxford University Press.

Artyushenko, A.T. (1970). Rastitelnost lesostepi i stepi Ukrainy v chetvertichnom periode [Vegetation of the forest-steppe and steppe of Ukraine in the Quaternary]. Naukova dumka. [Артюшенко, А. Т. (1970). Растительность Лесостепи и Степи Украины в четвертичном периоде. Наукова думка].

Книга за редакцією

Lerman, A., Imboden, D. M., Gat, J. R. (Eds.). (1995). Physics and Chemistry of Lakes (2 ed.). Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Kudeyarov, V. N., Ivanov, I. V. (Eds.). (2015). Evolyutsiya pochv i pochvennogo pokrova [Evolution of soils and soil cover]. GEOS. [Кудеяров, В. Н., Иванов, И. В. (Ред.). (2015). Эволюция почв и почвенного покрова. ГЕОС].

Частина книги

Perederii, V. I. (2010). Zminy paleoheohrafichnykh umov za danymy mineralohichnoho analizu vidkladiv. In Zh. M. Matviishyna (Ed.), Prostorovo-chasova korelyatsiya paleoheohrafichnykh umov chetvertynnoho periodu na terytorii Ukrainy (pp. 54-64). Naukova dumka. [Передерій, В. І. (2010). Зміни палеогеографічних умов за даними мінералогічного аналізу відкладів. В Ж. М. Матвіїшина (Ред.), Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України (С. 54-64). Наукова думка].

Автореферат або дисертація

Chumak, N. M. (2013). Palaeoenvironments in the foothills of the Carpathian Mountains (the Gorgan region) during the Holocene (based on pollen data). (Candidate of Sciences’ thesis). Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. [Чумак, Н. М. (2013). Палеогеографічні умови Пригорганського Передкарпаття у голоцені (за палінологічними даними). (Автореф. дис. канд. геогр. н.). Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ].

Стаття з журналу

García-Ruiz, J.M., Beguería, S., Nadal-Romero, E., González-Hidalgo, J.C., Lana-Renault, N., Sanjuán, Y. (2015). A meta-analysis of soil erosion rates across the world. Geomorphology, 239, 160–173. doi: 10.1016/j.geomorph.2015.03.008

Palienko, V. P., Bortnyk, S. Yu., Vahrushev, B. O., Kravchuk, Ya. S., Chervanev, I. G., Shuyskiy, Yu. D. (2012). Suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku geomorfologiyi v Ukrayini [Current state and prospects of geomorphology development in Ukraine]. Ukrainian Geographical Journal, 2, 11–17. [Палієнко, В. П., Бортник, С. Ю. Вахрушев, Б. О., Кравчук, Я. С., Черваньов, І. Г., Шуйський, Ю. Д. (2012). Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології в Україні. Український географічний журнал, 2, 11–17].

Публікації у матеріалах і тезах конференцій

Denysyk, H. I., Ryabokon, O. V. (2018). Mikrorelief Podillia. In B. T. Ridush, V. P. Krul, M. Mindresku, N. P. Gerasimenko, S. Yu. Bortnyk, I. H. Chervanov, M. Tsybulska, O. V. Kynal (Eds.), Relief i klimat (pp. 64–65). Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. [Денисик, Г. І., Рябоконь, О. В. (2018). Мікрорельєф Поділля. В Б. Т. Рідуш, В. П. Круль, М. Міндреску, Н. П. Герасименко, С. Ю. Бортник, І. Г. Черваньов, М. Цибульська, О. В. Киналь (Ред.), Рельєф і клімат (С. 64–65). Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича].

Редколегія залишає за собою право беззаперечно відхиляти статті на основі негативних анонімних або відкритих рецензій чи експертних висновків членів редколегії або інших фахівців.

Контакти

проспект Глушкова, 2А, Київ, МСП-680, Україна
Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«Фізична географія та геоморфологія»

Тел.: (044) 521-32-28

Web: phgg.knu.ua

E-mail: elijah.kravchuk@gmail.com — Ілля Кравчук (технічний редактор)