Аспіранти

У 2017-2018 навчальному році на кафедрі навчаються 4 аспірантів.

Рік навчання Аспірант Тема кандидатської дисертації Науковий керівник
4 Довніч Олександр Сергійович Морфохронодинамічний аналіз геоморфосистеми північної частини Дніпровсько-Донецької западини та її зчленування з Українським щитом і Воронезькою антиклізою проф. Комлєв О. О.
3 Веселова Олена Андріївна Еколого-геоморфологічний аналіз ґрунтового покриву центральної частини Північного Причорномор’я: історія формування та сучасний стан проф. Стецюк В. В.
3 Попелюшко Анна Миколаївна Етапність розвитку рослинності та клімату у Середньому Придніпров’ї впродовж останнього міжзледеніння та раннього льодовиків’я проф. Герасименко Н. П.
2 Рогозін Євгеній Петрович Варіабельність змін рослинності і клімату у голоцені та адаптація давньої людини (на прикладі різних ландшафтних регіонів України) проф. Герасименко Н. П.