Регіональна палеогеографія голоцену

Мета дисципліни – вивчення закономірностей розвитку природи протягом голоцену та дослідження можливостей використання знань про палеогеографічну циклічність впродовж голоцену та її особливості на території України для розробки вірогідних прогнозів майбутніх змін ландшафтів та їх компонентів під впливом природних факторів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • схеми періодизації голоцену України та світу;
 • основні закономірності розвитку географічної оболонки у голоцені;
 • особливості будови голоценових утворень на території України, літолого-палеопедологічні ознаки утворень різних мікроетапів голоцену;
 • типові спорово-пилкові комплекси різних мікроетапів голоцену;
 • особливості формування алювію та рівнів заплав у різних районах території України;
 • палеомагнітні маркери голоценових мікроетапів;
 • регіональні особливості розвитку ландшафтів та змін клімату на території України;
 • методи палеогеографічного прогнозування майбутніх природних змін на основі мікроциклічності розвитку голоценової природи.

Вміти:

 • визначати утворення різних мікроетапів у голоценових розрізах;
 • застосовувати комплекс літолого-геохімічних, геомагнітних та палінологічних методів при вивченні голоценових утворень;
 • використовувати основні прийоми реконструкцій давнього клімату і ландшафтів мікроетапів голоцену за комплексом палеогеографічних даних;
 • розробляти регіональні схеми стратиграфії та палеогеографічної етапності голоцену.