Навчальна професійно-орієнтована практика (Карпатська практика)

Комплексна професійно-орієнтована географічна практика у Карпатах проводиться на базі географічного факультету “Ясіня” у Рахівському районі Закарпатської області. Тривалість практики – 3 тижні, що включає в себе геоморфологічну, ландшафтознавчу та економіко-географічну частини. Викладачами кафедри землезнавства та геоморфології вже більше 20 років проводиться геоморфологічна частина практики. У свій час її керівниками були доц. Палієнко Е. Т., проф. Огородніков В. І. проф. Комлєв О. О. Сьогодні студенти підкорюють вершини Карпат разом з доц. Ковтонюк О. В., доц. Лаврук Т. М., та пр. інж. Цвелихом Є. М..

Основні задачі польової геоморфологічної практики: закріплення та розширення знань про рельєф, отриманих студентами під час аудиторних занять; оволодіння методами геоморфологічних досліджень; ознайомлення з господарськими аспектами використання геоморфологічних даних для гірських територій.

Метою польових геоморфологічних робіт є дослідження морфометрії та морфології, походження, історії розвитку і особливостей поширення форм рельєфу та їх угрупувань на прикладі Українських Карпат та Закарпатської низовини.

Завдання практики:
1. Навчитися організовувати польові геоморфологічні роботи під час передпольового камерального етапу.
2. Планувати різні типи геоморфологічних маршрутів відповідно до мети дослідження.
3. Набути навичок геоморфологічних досліджень в умовах гірського рельєфу та фіксації отриманої інформації під час польового етапу.
4. Оволодіти прийомами камерального опрацювання та систематизації отриманого польового матеріалу і складання звіту за результатами геоморфологічних досліджень.

Практика розпочинається інструктажем щодо форми одягу і спорядження для проведення польових геоморфологічних спостережень і техніки безпеки при проходженні маршрутів у гірській місцевості. Залежно від погодних умов та фізичної підготовки групи, на вибір керівника пропонуються наступні маршрути:

1. База – долиною р. Чорна Тиса вгору за течією – «Австрійською дорогою» до витоку р. Чорна Тиса (6 год). Знайомство з орографією території проходження практики. Аналіз ярусності рельєфу і будови вершинних поверхонь межиріч. На прикладі панорами, яка відкривається з району витоків р. Чорна Тиса, студентам пропонується описати вершинні поверхні хребтів, що утворюють три яруси рельєфу, їх морфологічні та морфометричні характеристики.

Маршрут № 1 геоморфологічної практики***

2. База – урочище Левківець – полонина Левківець – г. Братківська (8 год). Протягом маршруту студенти наочно знайомляться з фізико-географічними умовами території, формами рельєфу, сучасними геоморфологічними процесами. Панорама з г. Братківської дає можливість продемонструвати відмінні риси геоморфологічної будови окремих районів Українських Карпат.

Маршрут № 2 геоморфологічної практики***

3. База – долиною р. Апшинець – до гирла струмка Ворожечок (4 год). Дослідження схилів та схилових процесів долини р. Апшинець. Аналіз флювіальних процесів у руслі р. Апшинець. У долині р. Апшинець широко представлені обвальні, осипні, обвально-осипні, зсувні, дефлюкційно-осипні, делювіальні схили. Студентам пропонується провести геоморфологічну зйомку схилів долини, зафіксувати на карті ділянки схилів різних типів. При дослідженнях флювіального рельєфу визначаються морфометричні показники русла та руслових форм, рельєфу заплави, встановлюються морфологічні риси терас, будуються поперечні профілі долини у характерних точках.

4. База – гирло струмка Жигалівський – тальвегом, вгору за течією (4 год). Дослідження будови долини гірської річки, вивчення впливу геологічної структури на рельєф, вплив господарської діяльності на активізацію схилових процесів. Студентам пропонується провести геоморфологічний опис русла і заплави струмка Жигалівського, особлива увага приділяється зміні морфології русла і долини, перепадам русла, виходам корінних порід, що обумовлені тектонічною будовою території.

5. База – полонина Татул – хр. Котел – Ворожецькі озера (9 год). Дослідження давньольодовикового рельєфу, геоморфологічних факторів формування лавинних процесів. На прикладі панорами, що відкривається з полонини Татул та хребта Котел, студентам демонструються Герешаські, Ворожецькі та Апшенецькі кари, успадкована трогова долина р. Косівської (Кісви), як елементи реліктової льодовикової морфоскульптури. На дні карів студентам пропонується провести морфологічні і морфометричні дослідження елементів давньольодовикової морфоскульптури – стінок карів, рігелів, карових озер, моренного акумулятивного рельєфу. Одночасно проводиться геоморфологічна оцінка схилів з точки зору їх лавиноактивності, визначаються потенційні лавинозбори, лавинні лотки тощo.

Маршрут № 5 геоморфологічної практики***

6. База – хр. Кичера – полонина Ріпта – г. Татарука – оз. Апшинець – г. Герешаска (Догяска) – Ворожецькі озера – полонина Прилука (9 год). Оглядовий комплексний маршрут, під час якого проводяться дослідження ярусності рельєфу і будови вершинних поверхонь межиріч, на прикладі вершинної поверхні хребта Свидовець, давньольодовикової морфоскульптури, сучасних флювіальних та схилових процесів.

Маршрут № 6 геоморфологічної практики***

7. База – урочище Козьмещик – г. Говерла. Оглядовий маршрут, присвячений знайомству з орографічною будовою найвищого масиву Українських Карпат – Чорногори, сучасними геоморфологічними процесами на гірських територіях.

8. База – Ясіня – Рахів – Тячів – Углянські печери – Колочава – Синевір – Хуст – Берегово (автомобільний). Оглядовий маршрут, присвячений знайомству із різними геоморфологічними районами Карпат (Рахівські гори, Нижньотисенська западина, Вигорлат-Гутинський масив, Мармароські стрімчаки, Полонина Красна, Межигірська низовина, Берегівське горбогір'я)

Маршрут № 8 геоморфологічної практики***
*** Рахівський район: природа, населення, господарство: Навчально-методичний посібник з професійно-орієнтованої практики / С.П. Запотоцький, Ю.С. Брайчевський, О.О. Галаган, І.О. Діброва, О.В. Ковтонюк, О.О. Комлєв, Н.П. Корогода, В. М. Матвієнко, В.Ф. Пасько; за ред. Я.Б. Олійника – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 273 с

Презентація геоморфологічної практики 2016 від студентів групи ГРТ