Асистентська практика

Асистентська практика є складовою і обов’язковою частиною природничо-географічної підготовки висококфаліфікованих кадрів і проводиться на четвертому семестрі магістратури тривалістю 8 тижнів.

Асистентська практика здійснюється на основі навчального плану кафедри під керівництвом викладача-професора і у підсумку повинна забезпечити досягнення поставленої мети – навчити магістранта проводити на належному науково-методичному та організаційному рівнях аудиторні семінарські та практичні заняття зі студентами та учнями ліцеїв, коледжів та гімназій із природничо-географічних дисциплін.