Навчальна загальногеографічна практика (Канівська практика)

Навчальна загальногеографічна практика для студентів 1 курсу кафедри землезнавства та геоморфології проводиться у Канівському природному заповіднику (м. Канів, Черкаської області) тривалістю 5 тижнів і включає в себе геологічну, грунтознавчу, гідрологічну, метеорологічну та біогеографічну практики

Викладачами кафедри землезнавства та геоморфології вже більше 65 років проводиться геологічна частина практики. У свій час її керівниками були проф. Рослий І. М., проф. Кошик Ю. О., доц. Палієнко Е. Т., проф. Стецюк В. В. проф. Комлєв О. О. Студентами кафедри під час проходження практики детально вивчені природні умови Канівщини, зібраний величезний фактичний матеріал, що став основою для написання численних наукових праць.

Сьогодні, викладачами кафедри землезнавства та геоморфології проводяться геологічна та грунтознавча практики, керівниками якої є: проф. Бортник С. Ю., доц. Погорільчук Н. П. та доц. Макаренко В. В.

Навчальна геологічна практика проводиться для студентів 1 курсу терміном у 5 днів. Дана практика спрямована на закріплення і розширення знань студентів про сучасні та давні геологічні процеси, отриманих під час аудиторних занять, оволодіння елементарними прийомами проведення польових геологічних досліджень.

Метою практики є ознайомлення студентів із особливостями геологічної будови району Канівських дислокації - унікального природного феномену, а також долини Дніпра, вивчення сучасних екзогенних процесів та з'ясування ролі ендогенних процесів у розвитку цієї території, зростаючої ролі антропогенного навантаження на геологічне середовище.

Кожний день практики складається з польової маршрутної частини, яка проводиться у першій половині дня, та камеральної частини, під час якої проводиться обробка та систематизація зібраного матеріалу та підготовка матеріалів для написання звіту, що здійснюється у другій половині робочого дня.

Під час практики студенти простежують виразний гіпсометричний і морфологічний контраст правобережної та лівобережної частини Канівщини, знайомляться з порядоком опису відслонень та відбору зразків гірських порід та палеонтологічних решток. Знайомляться з яружною системою Канівщини, відвідують один з найбільших ярів на території Європи та палеонтологічну стоянку (с. Межиріч), де проводяться археологічні роботи по реконструкції житла палеолітичної людини.

Навчальна грунтознавча практика проводиться для студентів 1 курсу терміном у 5 днів. Грунтознавча практика спрямована на закріплення і розширення знань студентів отриманих під час навчального курсу «Грунтознавство», а також оволодіння елементарними прийомами проведення польових грунтознавчих досліджень. Метою практики є ознайомлення студентів з умови і фактори грунтотворення Канівщини, особливості географії грунтів, елементарними грунтотвірними процесами.

Під час практики студенти закладають грунтові розрізи на різних елементах рельєфу, простежують взаємозвязок між грунтами та факторами грунтотворення, знайомляться з методикою польової діагностики грунтів, оцінють деградаційні процеси та вивчають заходи їх запобігання.