Виробнича практика ІІІ курс

Виробнича практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки. Студент під час роботи на виробництві має можливість вивчити реальні ситуації, перевірити та закріпити одержані під час навчання знання.

Виробнича практика на підприємстві дає можливість студенту визначитись із тематикою курсової роботи, зібрати фактичний матеріал для її написання, а також дає змогу студенту краще пізнати специфіку та особливості обраної спеціальності.

Студенти ІІІ-го курсу кафедри землезнавства та геоморфології проходять виробничу практику у 6-му семестрі, триває вона 7 тижнів.

Місцем проведення виробничої практики студентів спеціалізації “Геоморфологія та палеогеографія” можуть бути різноманітні державні та приватні установи, навчальні заклади, наукові лабораторії факультету, громадські організації та ін., які займаються відповідним профілем діяльності, серед них: польові експедиції Державної служби геології та надр України, Державне агенство водних ресурсів, Державне космічне агенство, Державне морське агенство, Інститут географії НАН України, Інститут геологічних наук НАН України, Державне підприємство "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України різних проектно-розвідувальних інститутів, Міністерство екології та природних ресірсів України, Міністерстві аграрної політики та продовольства України, НДЛ “Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища” і навчальна лабораторія “Екології ландшафту” географічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка тощо

Місцем проведення виробничої практики студентів спеціалізації “Географія грунтів та землекористування” можуть бути різноманітні державні та приватні установи (землеуправлінські, природоохоронні, наукові тощо), навчальні заклади, наукові лабораторії факультету, громадські організації та ін., які займаються відповідним профілем діяльності. Найчастіше студенти проходять практику у таких установах: Державне агентство земельних ресурсів України, Національний науковий центр “Інститут землеробства НААН”, Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість», Міністерство екології та природних ресірсів України, Міністерстві аграрної політики та продовольства України, Головні управління Державного агенства земельних ресурсів у областях та районах України, управління держземагенства, управління регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища в містах України, Інститут географії НАН України, НДЛ “Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища” і навчальна

Із організацією (підприємством, установою тощо), де студент буде проходити практику, укладається договір. Керівник практики складає програму і щоденник практики індивідуально для кожного студента, визначає її мету та завдання.