Виробнича практика І курс магістратури

Виробнича практика студентів І курсу магістратури є складовою частиною навчального процесу і проводиться з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття виробничих навичок за спеціальністю, збору матеріалів, необхідних для написання магістерської або дипломної роботи, досвіду самостійної роботи та адаптація студента в трудовому колективі.

Практика триває 6 тижні і проходить у державних та приватних підрозділах, установах, відомствах і організаціях, які займаються вивченням, використанням і охороною природних ресурсів. Серед них: Державне агентство земельних ресурсів України, Національний науковий центр “Інститут землеробства НААН”, Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість», Головні управління Державного агенства земельних ресурсів у областях та районах України, управління регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища в містах України, Державна служба геології та надр України, Державне агенство водних ресурсів, Державне космічне агенство, Державне морське агенство, "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України, різні проектно-розвідувальні інститути, Міністерство екології та природних ресірсів України, Міністерстві аграрної політики та продовольства України, Інститут географії НАН України, Інститут геологічних наук НАН України, НДЛ “Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища” і навчальна лабораторія “Екології ландшафту” географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка тощо.