ХІІ з'їзд Українського географічного товариства

четвер, 12 травня 2016

Згідно з ухвалою Вченої ради Українського географічного товариства та відповідно до статуту УГТ 17–21 травня 2016 року у м. Вінниця відбудеться ХІІ з‘їзд Товариства під гаслом "Українська географія: сучасні виклики".

Наукова програма з‘їзду за тематикою охоплює такі основні напрями:
1. Методологічні проблеми географічної науки
2. Роль географії у вирішенні проблем регіонального розвитку
3. Сучасні методи та технології географічних досліджень
4. Інноваційні точки росту географії
5. Географічна освіта в Україні: проблеми та перспективи

Під час роботи з‘їзду планується проведення засідань "круглих столів".

До початку роботи з‘їзду планується видання Збірника праць з’їзду.