Розгляд дисертації Новака Тараса Андрійовича

четвер 7 квітня 2016

Фото: Володимир Стецюк

5 квітня 2016 року на кафедрі відбувся попередній розгляд кандидатської дисертації Новака Тараса Андрійовича, аспіранта кафедри геоморфології та палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка. Науковий керівник - к. г.-м. н., професор Богуцький А. Б.

Фото: Володимир Стецюк