IGCP 610 From the Caspian to Mediterranean:
Environmental Change and Human Response during the Quaternary

Понеділок, 10 жовтня 2016

Учасники IGCP 610 біля стародавнього печерного міста Уплісцихе, Шида Картлі

2-9 жовтня 2016 року у Грузії відбулися Четвертий пленарний з’їзд та польові екскурсії Міжнародного проекту ЮНЕСКО IGCP 610 - From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary (Від Каспійського до Середземного морів: Зміна навколишнього середовища та реакція людини протягом четвертинного періоду). Цей проект спрямований на вивчення впливу змін навколишнього середовища на розвиток людини та її матеріальної культури в межах Каспійсько-Чорноморсько-Середземноморського коридору протягом четвертинного періоду на основі міждисциплінарних і міжрегіональних кореляцій геологічних, географічних, біологічних, археологічних та антропологічних матеріалів. Період дії проекту - 2013-2017.

Інна Мудрик, Наталія Петрівна Герасименко та Євгеній Рогозін

Професор Наталія Петрівна Герасименко виступила з доповіддю «The last interglacial vegetation patterns on the northern margins of the Black Sea» (Просторові особливості рослинності північних окраїн Чорного моря протягом останнього міжльодовиків’я), а аспірант Євгеній Рогозін представив стендову доповідь на тему «Vegetational and climatic changes recorded in pollen assemblages of the Late Holocene deposits from Lake Chokrak (Crimea)» (Зміни рослинності та клімату, відображені у спорово-пилкових спектрах пізньоголоценових відкладів озера Чокрак (Крим)).

Польові екскурсії були проведені на території Східної Грузії (Шида Картлі та Кахеті). Особливу увагу було приділено дочетвертинній та четвертинній історії залишків Східного Паратетісу у Східній Грузії.