Ю. О. КОШИК - ВЧЕНИЙ, ПРАКТИК, УЧИТЕЛЬ
(ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Неділя, 23 жовтня 2016

23 жовтня 2016 року виповнилося б 80 років завідувачу кафедри геоморфології та палеогеографії (зараз землезнавства та геоморфології) географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктору географічних наук, професору Кошику Юрію Олександровичу.

доктор географічних наук, професор Кошик Юрій Олександрович

Народився Юрій Олександрович 23 жовтня 1936 року у місті Києві в сім'ї університетського професора. Дитячі та юнацькі роки Юрія Олександровича припали на важкі воєнні та повоєнні часи. Однак тісні життєві та побутові негаразди, пов'язані з тим, не могли завадити йому бути допитливим та старанним учнем, щиро закоханому у природничі науки. Як розповідав, сам Юрій Олександрович, після закінчення школи він вагався обираючи майбутній фах між біологією та геологією. У романтичний дух останньої взяв гору у душі окриленого надією на майбутні мандрівки та експедиції юнака. Саме тому, вступивши у 1954 році на геологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка Ю.О. Кошик обирає своєю майбутньою спеціальністю "геологічна зйомка та розшуки родовищ корисних копалин". Після закінчення факультету і багатьох років польових зйомочних робіт зі складання державної геологічної карти четвертинних відкладів, які супроводжувались детальним геоморфологічним аналізом, розуміння ролі рельєфу у формуванні та розвитку геологічної будови території видалося йому найбільш цікавим. Ця проблема не тільки захопила Ю.О. Кошика, але й стала провідною стежкою його наукового та дослідницького життя. Свідченням цього став вступ Ю.О. Кошика у 1964 році до аспірантури при кафедрі геоморфології географічного факультету Київського університету, де науковим керівником його став завідувач кафедри, доктор географічних наук, професор П.К. Заморій.

Час навчання в аспірантурі виявив у Ю.О.Кошика неабиякий талант науковця і педагога. Не випадково П. К. Заморій запропонував Юрію Олександровичу місце старшого викладача кафедри, і з цього моменту подальший творчий шлях його було пов'язано із Університетом та кафедрою геоморфології.

Наукові інтереси Юрія Олександровича, сформовані під впливом наукового керівника, з успіхом були реалізовані у дисертаційному дослідженні «Антропогенні відклади і деякі риси геоморфогенезу північно-західної частини Українського щита», після захисту якого у 1968 р. він отримав науковий ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук. В дисертації він одним із перших в Україні застосував новітні методи палеонтологічного аналізу при дослідженні плейстоценових відкладів лесових рівнин.

Не залишилися не поміченими з боку керівництва Університету і неабиякі організаторські здібності Ю.О. Кошика - у 1972 р. він призначається на посаду завідувача підготовчим відділенням КДУ, яке очолює майже два десятки років. Саме за керівництва Ю.О. Кошика підготовче відділення стало потужним самостійним підрозділом Університету, яке дало дорогу в світ науки багатьом учорашнім робітникам, селянам, військовослужбовцям, учням.

Щоденний клопіт по організації роботи підготовчого відділення Університету та велика педагогічна завантаженість не завадили доценту Ю.О. Кошику, продовжувати науково-організаційну роботу. Саме за його ініціативою наприкінці 60-років було створено науково-дослідну лабораторію палеогеоморфологічного аналізу при кафедрі геоморфології. Закономірності формування і розвитку палеорельєфу, теорія і практика складання палеогеоморфологічних карт, методика регіонального палеогеоморфологічного аналізу, структурно-геоморфологічні дослідження - ось далеко не повний перелік тих наукових напрямків, які започаткувалися Юрієм Олександровичем та його колегами і розвиваються по сьогодні співробітниками лабораторії. Великий практичний досвід та творчий доробок лягли в основу теоретичних узагальнень у вигляді докторської дисертації «Регіональний палеогеоморфологічний аналіз древніх платформенних рівнин Українського щита і Волино-Подільської плити», яку Ю.О. Кошик захистив у 1990 р.

Під науковим керівництвом Ю.О. Кошика Лабораторією було виконано великий обсяг науково-прикладних робіт для різних регіонів України, підготовлені численні методичні та практичні рекомендації для різних геологічних установ з питань розшуку корисних копалин та застосувати методів геоморфологічного аналізу. Саме тут Юрій Олександрович використав свій багаторічний польовий досвід, набутий під час роботи старшим техніком-геологом та інженером-геологом Житомирської геологічної експедиції тресту "Київгеологія". Таким чином, він увійшов в аннали науки як один із розробників теорії та практики розшукової геоморфології. Про це свідчить його численні наукові публікації та звіти із розшуків розсипних та корисних копалин.

Ю.О. Кошик багато зробив для розвитку кафедри геоморфології та палеогеографії географічного факультету. Ним було започатковано постійно діючий науковий семінар кафедри, не якому розгорталися гарячі дискусії щодо сучасних проблем географічної та геоморфологічної науки, що слугували для наукової молоді взірцем творчого наукового пошуку. На цих семінарах апробовувалися нові ідеї та доповідалися результати досліджень майбутніх викладачів та науковців кафедри, які потім успішно захистили кандидатські дисертації, науковим керівником яких був Юрій Олександрович (Комлєв О.О., Мороховський М.О., Бортник С.Ю., Ремезова О.О. та ін.)

Великого значення надавав Юрій Олександрович роботі зі студентами. Магнетизм його постаті притягував на кафедру найчисельніші групи студентів геоморфологів. Вже професором, завідувачем кафедри Ю.О Кошик продовжував вести польові маршрути під час навчальної практики у Канівському заповіднику, керував студентськими експедиціями у різних регіонах України. Саме у польових маршрутах та експедиціях Юрій Олександрович розкривався як неперевершений оповідач, ерудит та життєлюб. Відомі і захоплення Ю.О. Кошика рибалкою, мисливством та футболом, до яких він активно залучав колег та студентів.

До останніх хвилин життя, не дивлячись на важку хворобу, Юрій Олександрович не припиняв працювати - читав лекції, приймав іспити у студентів заочного відділення, консультував аспірантів. Невблаганна смерть перервала його творчий та життєвий злет. Помер Ю.О. Кошик 27 листопада 1994 року, похований на Байковому цвинтарі.

Учні та колеги Юрія Олександровича продовжують розвивати його ідеї та реалізовувати численні задуми, зберігаючи світлу пам'ять про неординарну особистість Педагога і Науковця.

Бортник С. Ю., Комлєв О. О., Палієнко Е. Т., Стецюк В. В., Тімофєєв В. М

Юрій Олександрович Кошик та Володимир Васильович Стецюк