Геоморфологічне районування

Метою дисципліни є ознайомлення з існуючими аналітичними і синтетичними підходами вивчення «рельєфу» шляхом його поділу і виділення його «частин», які склались в геоморфології історично в рамках її основних парадигм в процесі вирішення певних наукових і практичних завдань. Розглядаються види узагальнення і процедури: формалізація, систематизація, класифікація; використання методів геоморфологічного картографування, геоморфологічного моделювання. Показується значення геоморфологічного районування у вирішенні практичних завдань, пов’язаних із необхідністю складання «прогнозів», «прогнозування», «передбачення».

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • значення геоморфологічного районування в геоморфологічних дослідженнях;
 • класифікаційну проблему в геоморфології;
 • систематику рельєфу з позиції направленості геоморфологічних досліджень;
 • основні геоморфологічні параметри земної поверхні і їх картографування;
 • критерії і методи геоморфологічного районування на морфологічній основі;
 • особливості районування «рельєфу» при морфогенетичних дослідженнях;
 • методи і критерії районування «рельєфу» при морфодинамічних дослідженнях;
 • типи геоморфосистем, їх класифікації і районування;
 • значення геоморфологічного районування у вирішення прикладних регіональних питань.

Вміти:

 • відбирати і систематизувати отримувану геоморфологічну інформацію виходячи з направленості геоморфологічних досліджень;
 • володіти підходами і критеріями складання класифікацій рельєфу, необхідних для проведення геоморфологічного районування для вирішення певних наукових або практичних завдань;
 • володіти камеральними методами і польових геоморфологічних досліджень необхідних для проведення геоморфологічного районування;
 • складати класифікації рельєфу і проводити геоморфологічне районування, спираючись на результати власних досліджень;
 • використовувати результати власного дослідження (складених класифікацій, схем районування) для розв’язання певних наукових або практичних завдань.