Комлєв Олександр Олександрович

професор, доктор географічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
геоморфологія
палеогеоморфологія
прикладні напрямки геоморфології

E-mail: morpha2007@ukr.net, oleksandr.komlev@knu.ua
Телефон: +38 (044) 521 32 28

lecturer-picture

У 1975 році закінчив кафедру геоморфології географічного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1988 році в Інституті географії АН УРСР захистив кандидатську дисертацію «Мезозойкайнозойський долинний морфолітогенез північно-західної частини Українського щита та його вплив на утворення розсипищ» (науковий керівник – к.г.-м.н., доц. Кошик Ю.О.). У 2005 році захистив докторську дисертацію «Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми геоморфологічних формацій Українського щита» за спеціальністю 11.00.04 - геоморфологія та палеогеографія.

Професійна діяльність

1969–1970 рр. – працює в УПП УТОС (м. Рівне), навчається на економічному факультеті Рівненського філіалу Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка
1992–2006 рр. – доцент кафедри геоморфології та палеогеографії
2006 р. - теперішній час – професор кафедри землезнавства та геоморфології

Напрямки наукових досліджень та інтересів

 • загальна теорія систем
 • загальна теорія Землі
 • теорія геоморфології
 • морфогенез на планетах
 • практична (пошуки корисних копалин, екологія) геоморфологія
 • палеогеоморфологія

  2017

 • Використання рельєфу для цілей географічного аналізу при вирішенні регіональних завдань / Комлєв О.О., Жилкін С.В // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 жовтня 2017 р.) м. Херсон, Україна
 • Тектогенез, морфолітогенез, рудогенез Матронівсько-Аннівського титан-цирко-нієвого розсипного родовища / Комлєв О.О., Ремезова О.О., Василенко С.П., Свівальнева Т.В., Довніч О.С., Жилкін С.В. // Матеріали Четвертої міжнародної науково-практичної конференеції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» 6-10 листо-пада 2017 р. м. Трускавець, 2017.
 • Палеогеоморфологічний атлас України: реалізація морфохронодинамічної концепції геоморфології, напрямки практичного використання / Комлєв О.О., Ремезова О.О., Довніч О.С., Жилкін С.В. // Матеріали Четвертої міжнародної науково-практичної конференеції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» 6-10 листо-пада 2017 р. м. Трускавець, 2017.
 • Комлєв О.О. Мезозой-кайнозойські долинні комплекси – перспективні пошукові об’єкти на бурштин. - Матеріали Четвертої міжнародної науково-практичної конференеції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» 6-10 листо-пада 2017 р. м. Трускавець, 2017.
 • Комлєв О.О. Морфохронодинамічний аналіз геоморфосистеми при пошуках корінних і розсипних родовищ алмазів (на перспективній площі Українського щита)
 • Комлев А.А., Богдасаров М.А., Нестеровский В.А., Ремезова Е.А. Янтареносная формация Украины и Беларуси (научно-методические и практические аспекты изучения) Літасфера. Мінск, Наукова-вытворчы центр па геалогії, 1(46), 2017
 • Комлєв О.О. Роль географічного аналізу при вирішенні завдань цивільного і оборонного значення у зонах морських узбереж. - Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 жовтня 2017 р.) м. Херсон, Україна
 • Неотектогенез і морфогенез як чинники формування розсипів алмазів на півдні Західного Поділля / Комлєв О.О., Жилкін С.В. // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньонового Придні-стров’я. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці: Друк Арт, 2017
 • Геоморфосистемная модель Матроновско-Анновского россыпного месторождения Украинского щита / Комлєв A.A., Ремезова Е.А., Жилкин С.В., Довнич А.С., Василенко С.П., Охолина Т.В. // Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы наук о земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды». Беларусь, Брест. 2017.
 • Палеогеоморфологический атлас Украины» – перспективный научный проект / Комлєв О.О., Ремезова Е.А., Жилкин С.В. // Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы наук о земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды». Беларусь, Брест. 2017.
 • Геоморфосистема Украины и Беларуси в аспекте устойчивого развития региона / Комлєв О.О., Ремезова Е.А., Жилкин С.В. // Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы наук о земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды». Беларусь, Брест. 2017.
 • Развитие геотуризма в Украине в контексте янтарных путей Европы / Комлєв О.О., Ремезова Е.А., Нестеровский В.А. // Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы наук о земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды». Беларусь, Брест. 2017.
 • Вплив рельєфу на гідрометеорологічні явища в зонах морських узбереж / Комлєв О.О. // Тези доповідей Першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду з міжнародною участю. Одеса, ТЕС.- 2017.- С.302-303.
 • Янтареносная формация Украины и Беларуси (научно-методические и практические аспекты изучения) / Комлєв О.О., Богдасаров М.А., Нестеровский В.А., Ремезова Е.А. // Літасфера. 1(46).-2017.- С.143-148
 • Можливі тренди еволюції термодинамічної системи Землі і питання прогнозування / Комлєв О.О. // System analysis and Information Techniligies. 19-th International Conference SAIT 2017 Kyiv, Ukraine, May 27-31, 2017.- С.148
 • 2016

 • Неотектогенез, морфо літогенез, рудогенез титанових родовищ України / Комлєв О.О., Ремезова О.О., Жилкін С.В., Довніч О.С. // Українська географія : сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ.- С.76-78
 • Географічна оболонка: просторово-часові рамки і планетарне значення / Комлєв О.О. / Українська географія : сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. І.- С.49-50
 • Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок) / Комлєв О.О.., Довніч О.С. // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. №2(35), 2016,- с. 9-12
 • Палеогеоморфологічний атлас України: передмова до створення геоморфологічного атласу України / Комлєв О.О.., Ремезова О.О., Жилкін С.В., Довніч О.С. // Часопис картографії. Вип.15, ч.2, 2016.- С.5-15
 • Нова геоморфосистемна основа для регіональних робіт. / Комлєв О.О., Жилкін С.В., Довніч О.С. // Міжнародна науково-практична конференція "Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку" (Харків, 10-11 листопада 2016 р.) - С.288-290
 • Термодинамічна система Землі: механізм її самоорганізації / Комлєв О.О., Довніч О.С. // System Analysis and Information Technologies (18-th International Conference SAIT 2016, Kyiv, Ukraine, May 30 – June 2, 2016- c.101
 • Новий напрямок регіональних геоморфологічних досліджень / Комлєв О.О., Довніч О.С. // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки - 2(35)/2016.- С.9-12
 • 2015

 • Комлєв О.О. Палеогеоморфологічний атлас України (нові можливості для фахівців та інвесторів) // Мат-ли Другої міжн. науково-практичної конф. «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». К.: 2015. - С. 77-80.
 • Комлєв О.О. Палеогеоморфологічний атлас України (наукова концепція) // Фізична географія та геоморфологія, № 3 (79), 2015. – С.11-24.
 • Измененность ильменита мезозойських и кайнозойских титановых россыпей Украинского щита и палеогеографические реконструкции.Комлєв О.О.. Эволюция осадочных процессов в истории Земли. Материалы VIII Всероссийского литого-гического совещания. Москва , Россия, 2015. С.235-236
 • Геоструктурные и геоморфосистемные аспекты формирования титановой россыпеобразующей формации Украины и трансграничных регионов. Комлєв О.О., Ремезова Е.А., Жилкин С.В., Довнич А.С. Актуальные проблемы наук о Земле. Геологические и географические исследования трансграничных регионов. Брест, 2015 С.57-61
 • Озера Украинского Полесья: 2 гипотезы происхождения. Комлєв О.О., Пазинич В.Г. Актуальные проблемы наук о Земле. Геологические и географические исследования трансграничных регионов. Брест, 2015 С.62-64
 • К проблеме выявления коренных источников и факторы формирования титан-цирконовых россыпей Украинского щита. Комлєв О.О., Ремезова Е.А., Василенко С.П., Довнич А.С., Жилкин С.В. Россыпи и месторождения кор выветривания: изучение, освоение, экология. Материалы XV международного совещания по геологии россыпей и месторождений кор выветривания (РКВ-2015). Пермь, Россия, 2015 с.103-104
 • 2014

 • Комлєв О.О.. Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок) // Фіз. географія та геоморфологія, № 4 (76), 2014. – С.16-20. (співавтор Довніч О.С.)
 • Комлєв О.О. Палеогеоморфологічний атлас України (передмова до створення атласу) // Фізична географія та геоморфологія, № 4 (76), 2014. – С.5-16.
 • Комлєв О.О. Геолого-генетическая модель янтареносных отложений Беларуси // Вуч. зап. Бресц. дзярж. у-ту.- 2014.- Т.10, Ч.2.- С.15-21. (соавторы Богдасаров М.А., Криницкая М.А и др.)
 • Мінералогічні та інші індикатори речовинного складу осадочних відкладів у палеогеографічних та палеогеоморфологічних реконструкціях в межах Української провінції розвитку титанових та титаново-цирконових розсипів / Комлєв О.О., Довніч О.С. // Восьмі наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка. Мінералогія: сьогодення і майбуття. Львів-Чінадієве (11-14 вересня 2014 р.)
 • Геоморфологічна складова створення прогнозно-пошукової системи українського (поліського) бурштину / Комлєв О.О., Нестеровський В.А. // Природа Полісся: дослідження та охорона. Рівне.-2014.- С.
 • Озера Волині України: природне, освітньо-пізнавальне, господарське значення / Комлєв О.О., Філоненко Ю.М. // Природа Полісся: дослідження та охорона. Рівне.-2014.- С.
 • Бурштиноносні об’єкти території України: виділення, внутрішня зональність, якісний склад бурштину / Комлєв О.О., Нестеровський В.А. // Восьмі наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка. Мінералогія: сьогодення і майбуття. Львів-Чінадієве (11-14 вересня 2014 р.)
 • Кліматичні події і структурно-функціональні перебудови в басейнових геоморфосистемах / Комлєв О.О., Філоненко Ю.М. // Рельєф і клімат. Мат-ли міжн. симпозіуму (23-25 жовтня 2014) Чернівці. Технодрук. - 2014. С. 42-43.
 • Роль кліматичного чинника у формуванні бурштиноносної формації території України / Комлєв О.О., Нестеровський В.А., Довніч О.С. // Рельєф і клімат. Мат-ли міжн. симпозіуму (23-25 жовтня 2014) Чернівці. Технодрук. -2014. С. 44-45.
 • Морфосистема Землi: елемент структури i один з механiзмiв функцiонування планетарної надсистеми Комлєв О.О., Будько О.С., Довніч О.С. // System analysis and Information Techniligies. 16-th Intrrnational Conference SAIT 2014 Kyiv, Ukraine, May 26-30, 2014.-С.101
 • Четвертичные структура, морфо- и литогенез Правобережья Украинского Полесья в связи с его янтареносностью / Комлєв О.О. // Вуч.зап.Бресц.дзярж.у-ту.- 2014.- Т.10, Ч.2.- С.
 • О типизации янтареносных объектов Украины (на примере регионов Украины) / Комлєв О.О., Нестеровский В.А., Довнич А.С.// Вопросы прикладной и региональной географии (мат-лы межд. научно-практ. конф.). – Ижевск, 2014. С.69-73.
 • Морфохронодинамический анализ рельефа (теория и методология региональных исследований) / Комлєв О.О. // Вопросы прикладной и региональной географии (мат-лы межд. научно-практ. конф.). – Ижевск, 2014. С.23-26.
 • 2013

 • Комлєв О.О. Значення палеогеоморфології для розвитку теорії геоморфології і загальної теорії Землі // Географічна наука і практика: виклики епохи (м-ли міжн. наук. конф.). Львів: 2013.- С.35-39.
 • Ледниковая экзарация и сохранность россыпей в работах Н.А.Шило / Комлєв О.О. // Ма-лы Всерос. конф. «Рудообразующие процессы: от генетических концепций к прогнозу и открытию новых рудных провинций и месторождений » (15-18 ОКТЯБРЯ 2013 Г., РОССИЯ. МОСКВА).
 • Новые данные о формировании титан-циркониевых россыпей Правобережья Среднего Приднепровья Украины / Комлєв О.О., Ремезова Е.А, Василенко С. П., Свивальнева Т. В. // Ма-лы Всерос. конф. «Рудообразующие процессы: от генетических концепций к прогнозу и открытию новых рудных провинций и месторождений» (15-18 ОКТЯБРЯ 2013 Г., РОССИЯ, МОСКВА).
 • 2011

 • Янтарь Украины и Беларуси: создаиие научной системы прогноза и поисков месторождений / Комлєв О.О., Нестеровский В.А., Богдасаров М.А. // Актуальные проблемы современной геологии, геохимии и географии: мат-лы межд. научн.-практ. конф. Брест, 2011.-ч.1: Геология и геохимия.- С.88-91
 • 2010

 • Использование метода анимаций при изучении янтареносных объектов / Комлєв О.О., Нестеровский В.А., Ремезова Е.А., Гулый Р.Г // «Добыча и обработка янтаря на Самбии». Мат-лы межд. симпозиума. Калининград, 2010.- С.27-30
 • Особливості картографування похованого рельєфу / Комлєв О.О., Філоненко Ю.М., Возбранна О.М., Гулий Р.Г., Єдаменко Т.І. // Фізична географія та геоморфологія, № 59, 2010. – С.112-115
 • Геоморфолитосфера: ее значение для экологической оценки территории / Комлєв О.О., Бортник С.Ю., Нестеровский В.А. // Материалы III межд. конф.«Геоэкологические проблемы современности». Владимир, 2010.- с.29-32
 • Комлєв О.О. Новий метод вивчення динаміки платформенних геоструктур території України // Фіз. географія та геоморфологія, № 59, 2010. – С.18-23.
 • 2009

 • Катастрофічна повінь і трансформації басейнової морфосистеми Апшинець (Карпати, 1999 р.) / Комлєв О.О., Філоненко Ю.М. // Гідрологія, гідрохімія і гідро екологія. Мат-ли 4 Всеукраїнської конференції. Луганськ, 2009.- С.97-99
 • Новий напрямок тематичного геоморфологічного картографування: наукове, практичне, освітнє значення / Комлєв О.О. // Українська історична географія та історія географії в Україні (тези міжн. конф.). Чернівці, 2009.- С. 39-40
 • Озера Волыни Украины: природные феномены и хозяйственный ресурс / Комлєв О.О., Филоненко Ю.Н. // Палеогеография и эволюция озер и водохранилищ. Минск, 2009.- С.35-37
 • Вплив меліоративних каналів і водойм, споруджених у басейні річки Удай, на особливості розвитку гравітаційних процесів, а також процесів затоплення і підтоплення / Комлєв О.О., Філоненко Ю.М., Філоненко І.М., Слюта В.Б. // Фізична географія та геоморфологія, № 55, 2009. – С.67-69
 • Геоморфологія та палеогеографія у Київському університеті / Комлєв О.О., Бортник С.Ю., Герасименко Н.П., Палієнко Е.Т., Стецюк В.В. // Фізична географія та геоморфологія, № 56, 2009. – С.9-13
 • Нова теоретична основа регіонального палеогеоморфологічного аналізу / Комлєв О.О. / Фізична географія та геоморфологія, № 56, 2009. – С.63-67
 • Анімаційні моделі формування бурштиноносних об’єктів України / Комлєв О.О., // Нестеровський В.А., Гулий Р.Г., Ремезова О.О., Філоненко Ю.М., Волненко С.О., Криницька М.В. Фізична географія та геоморфологія, № 56, 2009. – С.78-80
 • Комлєв О.О. Трансгресії і регресії морів фанерозою території України (деякі наукові і практичні висновки) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. №17, К., 2009.- С.179-185.
 • 2008

 • Бассейновые историко-динамические морфосистемы: экологическая оценка и прогноз / Комлєв О.О., Бортник С.Ю. // География в ХХІ веке: проблемы и перспективы развития. Брест, 2008.- С.21-26
 • Динаміка берегів морів, що омивали Український щит в мезозої та кайнозої /Комлєв О.О., Бортник С.Ю. // Вісник ОНУ.. Географічні, ге-ологічні науки. Т.13, вип.6, 2008. С.21-27
 • Особливості сучасного стану річки Стрижи (у межах Чернігівської області) / Комлєв О.О., Філоненко Ю.М., Філоненко І.М. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. №15, К., 2008.- С.87-89
 • Картографічне забезпечення проведення пошукових робіт на осадочні корисні копалини на Українському щиті / Комлєв О.О., Єдаменко Т.І., Філоненко Ю.М. // Картографія та вища школа, вип.9. К., 2005.-С.110-113
 • Про деякі особливості розвитку рельєфу Землі в ранньому протерозої / Комлєв О.О. // Фізична географія та геоморфологія, № 52, 2008. – С.24-27
 • Древні поховані долини і питання екологічної безпеки / Комлєв О.О. // Фізична географія та геоморфологія, № 53, 2008. – С.52-56
 • Басейнові історико-динамічні морфосистеми правобережної України і оцінка екологічного стану навколишнього середовища / Комлєв О.О. // Економічна і соціальна географія. Вип.58. 2008.- С.224-229
 • Морфохронодинамічний аналіз історико-динамічної морфосистеми Білокоровицької структури і її оцінка щодо перспектив на розсипи бурштину / Комлєв О.О. // Український бурштин. Збірник наукових праць. К., 2008.- С.101-106
 • Развитие представлений В.И.Вернадского о простанственно-временной организации планетарных систем и геоморфолитосфера / Комлєв О.О. // Ноосферология:наука, практика, образование. Межд. конф. 145 лет В.И. Вернадского. Симферополь, 2008. – С.97-98
 • Геоморфолитосфера и идеи В.И.Вернадского о «природном теле» геосистем / Комлєв О.О. // Ученые записки ТГУ им. В.И.Верна-дского. Философия. Т. 20 (4). №5 . Симферополь, 2008.- с.83-86
 • Зміни в морфосистемі басейну річки Апшинець після катастрофічної повені зими 1999 року / Комлєв О.О., Крячко К.В. // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат. Міжнародна конференція. Львів, 2008.- С. 21-25
 • Геоморфолитосфера: возможность экологической оценки функций литосферы / Комлєв О.О. Месторождения промышленного и технического минерального сырья (тезисы межд. конф.). Воронеж, 2008.- С.75-77
 • Особенности палеогеоморфологических реконструкций области развития титановой россыпеобразующей формации Украинского щита / Комлєв О.О. / Месторождения промышленного и технического минерального сырья (тезисы межд. конф.). Воронеж, 2008.- С.125-127
 • О выраженности погребенного рельефа в ландшафтах Житомирского Полесья / Комлєв О.О. // Ученые записки ТНУ им. В. И. Вернадского. Т 21 (60).№3. География. Симферополь, 2008.- С.197-199
 • Басейнові історико-динамічні морфосистеми Українського щита та їх оцінка як бурштиноносних об’єктів / Комлєв О.О.,Ремезова О.О., Філоненко Ю.М. // Український бурштиновий світ (тези доп. Другої міжн. науково-практичної конф. Київ-Рівне, 2008.- С.24-25
 • Карта відображення похованого рельєфу в рельєфі експонованої земної поверхні / Комлєв О.О., Філоненко Ю.М., Возбранна О.М., Гулий Р.Г.,Єдаменко Т.І. // Картографія та вища школа, вип.13. К., 2008.-С.110-113
 • Вплив меліоративних каналів і водойм, споруджених у басейні річки Удай, на розвиток ерозії та особливості протікання суфозії / Комлєв О.О., Філоненко Ю.М., Філоненко І.М., Слюта В.Б. // Гідрологія, гідрохімія і гідро екологія. №16, К., 2008.- С.194-199
 • Комлєв О.О. Геоморфолого-палеогеоморфологічна основа пошукових робіт на бурштин // Український бурштин. Збірник наукових праць. К., 2008. - С.95-100.(співавтори Ремезова О.О., Філоненко Ю.М.)
 • Комлєв О.О. Палеогеоморфологічне картографування в СРСР і в Україні // Картографія та вища школа, вип.13. К., 2008. - С.169-173.