Комлєв Олександр Олександрович

професор, доктор географічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
геоморфологія
палеогеоморфологія
прикладні напрямки геоморфології

E-mail: morpha2007@ukr.net
Телефон: +38 (044) 521 32 28

lecturer-picture

У 1975 році закінчив кафедру геоморфології географічного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1988 році в Інституті географії АН УРСР захистив кандидатську дисертацію «Мезозойкайнозойський долинний морфолітогенез північно-західної частини Українського щита та його вплив на утворення розсипищ» (науковий керівник – к.г.-м.н., доц. Кошик Ю.О.). У 2005 році захистив докторську дисертацію «Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми геоморфологічних формацій Українського щита» за спеціальністю 11.00.04 - геоморфологія та палеогеографія.

Професійна діяльність

1969–1970 рр. – працює в УПП УТОС (м. Рівне), навчається на економічному факультеті Рівненського філіалу Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка
1992–2006 рр. – доцент кафедри геоморфології та палеогеографії
2006 р. - теперішній час – професор кафедри землезнавства та геоморфології

Напрямки наукових досліджень та інтересів

 • загальна теорія систем
 • загальна теорія Землі
 • теорія геоморфології
 • морфогенез на планетах
 • практична (пошуки корисних копалин, екологія) геоморфологія
 • палеогеоморфологія

  2016

 • Неотектогенез, морфо літогенез, рудогенез титанових родовищ України / Комлєв О.О., Ремезова О.О., Жилкін С.В., Довніч О.С. // Українська географія : сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ.- С.76-78
 • Географічна оболонка: просторово-часові рамки і планетарне значення / Комлєв О.О. / Українська географія : сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. І.- С.49-50
 • Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок) / Комлєв О.О.., Довніч О.С. // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. №2(35), 2016,- с. 9-12
 • Палеогеоморфологічний атлас України: передмова до створення геоморфологічного атласу України / Комлєв О.О.., Ремезова О.О., Жилкін С.В., Довніч О.С. // Часопис картографії. Вип.15, ч.2, 2016.- С.5-15
 • Нова геоморфосистемна основа для регіональних робіт. / Комлєв О.О., Жилкін С.В., Довніч О.С. // Міжнародна науково-практична конференція "Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку" (Харків, 10-11 листопада 2016 р.) - С.288-290
 • Термодинамічна система Землі: механізм її самоорганізації / Комлєв О.О., Довніч О.С. // System Analysis and Information Technologies (18-th International Conference SAIT 2016, Kyiv, Ukraine, May 30 – June 2, 2016- c.101
 • 2015

 • Комлєв О.О. Палеогеоморфологічний атлас України (нові можливості для фахівців та інвесторів) // Мат-ли Другої міжн. науково-практичної конф. «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». К.: 2015. - С. 77-80.
 • Комлєв О.О. Палеогеоморфологічний атлас України (наукова концепція) // Фізична географія та геоморфологія, № 3 (79), 2015. – С.11-24.
 • Измененность ильменита мезозойських и кайнозойских титановых россыпей Украинского щита и палеогеографические реконструкции.Комлєв О.О.. Эволюция осадочных процессов в истории Земли. Материалы VIII Всероссийского литого-гического совещания. Москва , Россия, 2015. С.235-236
 • Геоструктурные и геоморфосистемные аспекты формирования титановой россыпеобразующей формации Украины и трансграничных регионов. Комлєв О.О., Ремезова Е.А., Жилкин С.В., Довнич А.С. Актуальные проблемы наук о Земле. Геологические и географические исследования трансграничных регионов. Брест, 2015 С.57-61
 • Озера Украинского Полесья: 2 гипотезы происхождения. Комлєв О.О., Пазинич В.Г. Актуальные проблемы наук о Земле. Геологические и географические исследования трансграничных регионов. Брест, 2015 С.62-64
 • К проблеме выявления коренных источников и факторы формирования титан-цирконовых россыпей Украинского щита. Комлєв О.О., Ремезова Е.А., Василенко С.П., Довнич А.С., Жилкин С.В. Россыпи и месторождения кор выветривания: изучение, освоение, экология. Материалы XV международного совещания по геологии россыпей и месторождений кор выветривания (РКВ-2015). Пермь, Россия, 2015 с.103-104
 • 2014

 • Комлєв О.О.. Регіональні геоморфологічні дослідження (морфохронодинамічний напрямок) // Фіз. географія та геоморфологія, № 4 (76), 2014. – С.16-20. (співавтор Довніч О.С.)
 • Комлєв О.О. Палеогеоморфологічний атлас України (передмова до створення атласу) // Фізична географія та геоморфологія, № 4 (76), 2014. – С.5-16.
 • Комлєв О.О. Геолого-генетическая модель янтареносных отложений Беларуси // Вуч. зап. Бресц. дзярж. у-ту.- 2014.- Т.10, Ч.2.- С.15-21. (соавторы Богдасаров М.А., Криницкая М.А и др.)
 • 2013

 • Комлєв О.О. Значення палеогеоморфології для розвитку теорії геоморфології і загальної теорії Землі // Географічна наука і практика: виклики епохи (м-ли міжн. наук. конф.). Львів: 2013.- С.35-39.
 • 2010

 • Комлєв О.О. Новий метод вивчення динаміки платформенних геоструктур території України // Фіз. географія та геоморфологія, № 59, 2010. – С.18-23.
 • 2009

 • Комлєв О.О. Трансгресії і регресії морів фанерозою території України (деякі наукові і практичні висновки) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. №17, К., 2009.- С.179-185.
 • 2008

 • Комлєв О.О. Геоморфолого-палеогеоморфологічна основа пошукових робіт на бурштин // Український бурштин. Збірник наукових праць. К., 2008. - С.95-100.(співавтори Ремезова О.О., Філоненко Ю.М.)
 • Комлєв О.О. Палеогеоморфологічне картографування в СРСР і в Україні // Картографія та вища школа, вип.13. К., 2008. - С.169-173.