Управління екопроектами та міжнародне співробітництво в галузі охорони природи

Метою дисципліни є поглиблення науково-географічних засад екологічного світогляду, вміння проектувати природоохоронну діяльність для досягнення оптимізації функціонування екосистем в умовах зростання антропогенного навантаження, оволодіння методикою управління екопроектами згідно світових та національних стандартів, набуття практичних навичок управління екопроектами та проведення їх експертизи.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • екологічні аспекти різних видів господарської діяльності;
 • географічні засади природоохоронної діяльності;
 • правове поле та нормативно-законодавчу базу в галузі екологічного права України та міжнародного екологічного права;
 • методологію, алгоритми, міжнародні та національні стандарти управління екологічними проектами;
 • вітчизняний та міжнародний досвід управління екологічними проектами.

Вміти:

 • оцінювати екологічну ситуацію на місцевому, регіональному, державному та міждержавному рівнях;
 • прогнозувати розвиток екосистем в умовах антропогенного навантаження;
 • розробляти проекти, направлені на оптимізацію функціонування екосистем в умовах зростаючого антропогенного впливу;
 • управляти природоохоронними проектами від стадії їх ініціювання до завершення – протягом життєвого циклу проекту;
 • оцінювати економічну доцільність екологічних проектів;
 • проводити екологічну експертизу проектів.