Лаврук Тетяна Миколаївна

доцент, кандидат географічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
географія
геоморфологія
екологія
геопланування

E-mail: tetiana.lavruk@knu.ua
Телефон: +38 (044) 521 32 28

lecturer-picture

1985-1990 рр. студентка географічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після закінчення університету працювала інженером кафедри теоретичних основ геології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, у 2000 році закінчила аспірантуру ІФНТУНГ. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2005 року – інженером науково-дослідної лабораторії «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Морфологічна організація земної поверхні Українських Карпат» (науковий керівник – д. г-м. н., проф. Адаменко О.М.). Автор та співавтор 40 наукових і методичних праць, в тому числі 2 монографій.

Професійна діяльність

1990-1991– інженер кафедри теоретичних основ геології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
1991-2000 – аспірант кафедри теоретичних основ геології ІФНТУНГ
2005-2007 – інженер науково-дослідної лабораторії «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2007-2012– асистент кафедри землезнавства та геоморфології
2013-теперішній час – доцент кафедри землезнавства та геоморфології

Напрямки наукових досліджень та інтересів

 • розвиток сучасних науково-прикладних географічних напрямків досліджень для вирішення проблем геопросторового розвитку
 • геопланування та організації територій
 • управління природоохоронною діяльністю
 • екологічна освіта в Україні.

  2017

 • Бортник С.Ю., Лаврук Т.М., Олещенко А.В., Тимуляк Л.М. Просторове та ландшафтне планування. К. Прінт-Сервіс, 2017
 • Морфоструктури центрального типу Апеннінського півострова / Шевчук Н.П., Лаврук Т.М. // Фізична географія та геоморфологія. - 2017.- Вип. 2(86). – С.70-78
 • Просторове та ландшафтне планування. Навчальний посібник / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М., Олещенко А.В., Тимуляк Л.М. // К. - Прінт Сервіс, 2017.- 120с.
 • Ландшафтний підхід до територіального планування в умовах децентралізації в Україні / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М., Тимуляк Л.М., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В. // Фізична географія та геоморфологія.- 2017.- Вип. 3 (87) - С.70-78
 • Скельні міста як найцікавіші природні геоморфологічні та геотуристичні об’єкти Столових гір / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В. // Фізична географія та геоморфологія. – 2017. - Вип. 2 (86). – С.
 • Góry Кaniowski (Ukraina) jak fenomen strukturalno-geomorfologiczny / S. Bortnyk, Т. Lavruk, N. Pogorilczuk, O. Kowtoniuk // Rozwój rzeźby obszarów płytowygh. – S. 2-5
 • 2016

 • Ґрунтовий покрив території Києва: сучасний стан та закономірності просторової організації / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М., Тимуляк Л.М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. - Вип. 4(84). – С. 44-49.
 • Динаміка рельєфу та розвиток сучаснихнебезпечних екзогенних процесів в умовах антопогенного навантаження на території міста Києва / Бортник С. Ю., Лаврук Т. М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. - Вип. 3(83). – С. 40-48.
 • «Боремельське Надстир’я» як перспективна територія для створення ландшафтного заказника/О. С. Бончковський, С. Ю. Бортник, Н. П. Герасименко, Т. М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. - Вип. 2(82). – С. 124-132.
 • Україна–Польща. Путівник комплексної професійно спрямованої географічної практики / Бортник С., Шманьда Я., Луц М., Лаврук Т., Підкова О., Погорільчук Н., Плешакова А., Мельник В., Шевчук Н. / за ред. Бортника С.Ю – К. : Прінт Сервіс, 2016. – 70 с.
 • Методичні рекомендації щодо проведення навчальної професійно орієнтованої практики у м. Києві (для студентів географічного факультету) /Лаврук Т., Підкова О., / за ред. Бортника С.Ю – К. : Прінт Сервіс, 2016. – 62 с.
 • Лаврук Т.М. Ландшафтна індикація будови літосфери. Робоча програма та методичні рекомендації до виконання практичних робіт для магістрів/ за ред. Бортника С.Ю.– К. : Прінт Сервіс, 2016. – 76 с.
 • Security studies. Principles of personal and social safety. Work programme and guidelines for practical training of the discipline. / Lavruk T. // edited by S. Bortnyk. – К. : Print Servis, 2016. – 24 p.
 • Бортник С., Лаврук Т., Помазан О. Геопланування та ландшафтна організація територій як новий науково-прикладний напрямок сучасної географії // Українська географія : сучасні виклики : зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. –Т. ІІ. – С. 39-40
 • Порядок чи хаос у сучасному геоплануванні? (Аналіз генеральних планів населених пунктів Васильківського району Київської області) / Помазан О., Лаврук Т. // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. – Вип. 1 (81).- С. 52-64
 • 2015

 • Наукова школа професора Олега Адаменка «Раціональне використання та захист природи» (до 80-річчя з Дня народження) / Т. М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3(80), ч. ІІ. – С. 179-185.
 • Ландшафтно-геоморфологічна індикація геотектонічних чинників морфогенезу / С. Ю. Бортник, Т. М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3(80), ч. ІІ. – С. 12-18.
 • Університетський курс «Геопланування та ландшафтна організація території»: теоретичні та методичні засади викладання / С. Ю. Бортник, Т. М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3(80), ч. І. – С. 132-134.
 • Особливості морфологічної організації земної поверхні Словечансько – Овруцького кряжу / Шевчук Н.П., Лаврук Т.М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 2(78). – С. 86-93.
 • Робоча програма та методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Геоморфологія та палеогеографія» для гідрологів та метеорологів / Лаврук Т.М. К.: Прінт-Сервіс, 2015 89 с.
 • Робоча програма та методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Управління екопроектами та міжнародне співробітництво в галузі географії та охорони природи»/ Лаврук Т.М. К.: Прінт-Сервіс, 2015 40 с.
 • Працювати – означає жити! (В. М. Тимофеєву – 80!) Бортник С. Ю., Лаврук Т. М. Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3(79) c.190-194
 • 2014

 • Ландшафтно-індикаційний метод дослідження процесів сучасного геоморфогенезу / С. Ю. Бортник, Т. М. Лаврук , Л. М. Тимуляк // Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 4 (76). – С.13-16.
 • Морфологічні особливості території Покуття/С. Ю. Бортник, С.С. Бортник, Т. М. Лаврук //Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 3 (75). – С.51-56.
 • Управління екопроектами як форма оптимізації функціонування ландшафтів в умовах зростання антропогенного навантаження /С. Ю. Бортник, Т. М. Лаврук , Л.М. Тимуляк, //Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 2 (74). – С.46-49.
 • Навчальні екологічні проекти та їх роль у розвитку екологічної освіти і культури / С. Ю. Бортник, Л.М. Тимуляк, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 1(73). – С.168-171.
 • 2013

 • Роль професійно спрямованих комплексних географічних практик в навчальному процесі /С. Ю. Бортник, Т. М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ «Обрії», 2013. – Вип. 4 (72). – С.107-113.
 • З досвіду охорони природних ландшафтів у Польщі / С. Ю. Бортник, Т. М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ «Обрії», 2013. – Вип. 3 (71). – С. 308-313.
 • Ревіталізація ландшафту: креативний підхід до антропогенного перетворення ландшафтів на теренах Польщі / С. Ю. Бортник, Т. М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ «Обрії», 2013. – Вип. 2 (70). – С. 308-314.
 • Географічна освіта як базова складова національної системи екологічної освіти / Т. М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ «Обрії», 2013. - Вип. 1(69). – С.156-159.
 • Біогенний морфолітогенез в умовах зростаючого антропогенного впливу / С. Ю. Бортник, Т. М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ «Обрії», 2013. – Вип. 1 (69). – С. 305-312.
 • 2012

 • Морфоструктури центрального типу Українських Карпат. Монографія/ С. Ю. Бортник, Т. М. Лаврук //. – К. ВГЛ «Обрії», 2012. – 164 с.
 • Морфологічна організація земної поверхні, як геоекологічний чинник (на прикладі Карпатського регіону) / С. Ю. Бортник, Т. М. Лаврук // Матеріали міжнар. наук. конф. – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 10-15.
 • Морфоструктурна позиція зони Вранча у Карпатах та її вплив на сейсмічність Карпатського регіону / С. Ю. Бортник, Т. М. Лаврук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Укранських Карпат і прилеглих територій: зб. наук. праць.-Львівський університет, 2012. – С.13-16.
 • Дидактичні засади викладання екологічних дисциплін у вищій школі / Т. М. Лаврук // Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – Н: ФОП «ЛисенкоМ.». – 2012. – Т 3. – С.345-348.
 • 2011

 • Морфологічна організація земної поверхні Українських Карпат/ автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд.геогр. наук / Т. М.Лаврук.- К.,2011. – 22 с.
 • 2010

 • Географічні знання як засіб підвищення екологічної свідомості громадян/ Т.М.Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – 2010. – Вип. 3(60). – С. 6-9.
 • Аналіз сучасних небезпечних геоморфологічних процесів гірських територій методами геоінформаційних технологій (на прикладі МЦТ Устеріки) / Т.М. Лаврук , О.В. Касьян // Фізична географія та геоморфологія. – 2010. – Вип. 2(59). – С. 97-102.
 • 2009

 • Роль морфоструктур центрального типу у латеральній морфологічній організації земної поверхні Українських Карпат / Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – ВГЛ Обрії, 2009. – Вип. 56. – С.143-149.
 • Морфоструктури Центрального типу басейну Верхнього Прута / Т.М. Лаврук, С.В. Пасько // Фізична географія та геоморфологія. – 2009. – Вип. 55. – С. 306–310.
 • Закономірності морфологічної організації земної поверхні Карпатського регіону / С. Ю. Бортник, Т. М. Лаврук // Матеріали наук.-практ. регіонал. конф., присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географ. стаціонару ЛНУ ім. Івана Франка «Природні комплекси й екосистеми верхів’я р. Прут: функціонування, моніторинг, охорона» (15–17 травня 2009 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка,2009. – С. 171-173.
 • 2008

 • Структурно-геоморфологічні дослідження басейну ріки Черемош / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М.,Чернець Ю.М. Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць у 4-х тт. // – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. 3. – С. 173-174.