Морська геоморфологія

Мета дисципліни - ознайомити студентів з геоморфологічною будовою та рельєфоутворюючими процесами дна Світового океану та його берегів, розглянути рельєф геоморфологічних провінцій та морфолітогенетичні процеси дна Світового океану, рельєф та рельєфоутворюючі чинники, розвиток у часі та просторі берегової зони.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • основні риси геоморфологічної будови дна Світового океану;
 • напрямки дослідження геоморфологічної будови дна Світового океану;
 • основні елементи геоморфологічної будови підводних окраїн материків, перехідних зон, ложа океану та їх морфологію, генезис, поширення;
 • сучасні уявлення про походження, визначення та рельєф шельфу;
 • гіпотези формування підводних каньйонів;
 • особливості формування та поширення бордерлендів та мікроконтинентів;
 • сучасні уявлення щодо термінів «геосинклінальна область» та «перехідна зона»;
 • особливості перехідних зон, як зон високої сейсмічності та сучасного вулканізму;
 • рельєфоутворюючу роль вулканічних процесів у Світовому океані;
 • особливості формування та поширення біогенного рельєфу;
 • екзогенні рельєфоутворюючі процеси дна Світового океану;
 • класифікацію осадових донних відкладів;
 • типи корисних копалин Світового океану та їх поширення;
 • сучасні уявлення щодо походження та еволюції улоговин Світового океану;
 • сучасні методи та технічні засоби вивчення рельєфу дна Світового океану та рельєфоутворюючих відкладів;
 • загальні характеристики берегової зони;
 • гідродинамічні та літодинамічні процеси, що відбуваються у береговій зоні;
 • генетичні типи берегів Світового океану;
 • історію розвитку берегової зони;
 • гіпотези зміни рівнів Світового океану;
 • прикладні проблеми вивчення берегів Світового океану.

Вміти:

 • визначити межі геоморфологічних провінцій Північно-Льодовитого, Атлантичного, Індійського та Тихого океанів;
 • показати на карті головні геоморфологічні об’єкти дна Світового океану;
 • пояснити особливості генезису рельєфу перехідних зон, геоморфологічну роботу гравітаційних підводних процесів, донних та постійних поверхневих течій;
 • визначити осадові породи, що формуються на дні морів та океанів;
 • пояснити рельєфоутворюючу роль гідро- та літо динамічних процесів для берегової зони;
 • визначати абразійні, акумулятивні та еолові форми рельєфу берегової зони;
 • показати на карті береги різних генетичних типів;
 • пояснити суть та значення геоморфологічних досліджень при будівництві портів, для укріплення берегів, розвідки та видобутку корисних копалин.