Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Метою дисципліни є ознайомлення студентів із сучасними методами отримання і напрямками використання сучасної природознавчої інформації для вирішення наукових завдань у галузі географічних досліджень.

Завданням - сформувати у студентів навики критичного розгляду досліджуваних сутностей і виконання творчих наукових завдань конструктивного змісту.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • сучасні уявлення про сутнісні та функціональні особливості основних атрибутів наукознавства;
  • оволодіти навичками з’ясовувати і використовувати функціональну дієвість атрибутів наукового пізнання/ включно з методологічними складовими досліджень;
  • основні засоби наукових досліджень, відповідно до сутності об’єктів вивчення.

Вміти:

  • критично аналізувати стан вивченості досліджуваних реалій;
  • творчо збагачувати наукові знання новими пізнавальними здобутками.