Рельєф світу

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з базовими знаннями про морфосистему (рельєф) Землі, більш поглибленим вивченням різних її аспектів будови, походження, історії розвитку на прикладі окремих материків.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

  • методологічні і методичні підходи вивчення морфосистеми Землі;
  • особливостями рельєфу окремих материків;
  • основні закономірності будови і динаміки в цілому морфосистеми Землі і окремих материків, основні проблеми їх морфогенезу, взаємодію з різними природними і техногенними чинниками.

Вміти:

  • використовувати отримані знання для вирішення сучасних наукових і практичних проблем.