Науково-дослідницький практикум із спеціальності Географія (Геоморфологія та палеогеографія)

Мета дисципліни –

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

Вміти: