Бортник Сергій Юрійович

завідувач кафедри

професор, доктор географічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
географія
геологія
неотектоніка
методологія науки

E-mail: sergiy.bortnyk@knu.ua
Телефон: +38 (044) 521 32 28

lecturer-picture

У 1984 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «географія», отримав кваліфікацію «географ-геоморфолог». У 1992 році в Інституті геофізики імені Субботіна захистив кандидатську дисертацію «Еволюція палеорельєфу території Верхнього Побужжя в мезозої-кайнозої» (науковий керівник проф. Кошик Ю.О.), у 2002 році в Інституті географії НАН України захистив докторську дисертацію «Морфоструктури центрального типу території України: просторово-часовий аналіз».

Професійна діяльність

1984-1987 - викладач кафедри географії, Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського
1985-1987 - стажист-дослідник, географічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка
1987-1990 - аспірант кафедри геоморфології та палеогеографії Київського державного університету імені Тараса Шевченка
1990-1997 - асистент кафедри геоморфології та палеогеографії Київського державного університету імені Тараса Шевченка
1997-2000 - докторант кафедри геоморфології та палеогеографії Київського державного університету імені Тараса Шевченка
2000-2002 - доцент кафедри геоморфології та палеогеографії Київського університету імені Тараса Шевченка
2002-теперішній час - завідувач кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Віце-президент, Головний вчений секретар Українського географічного Товариства
Заступник головного редактора наукового журналу «Фізична географія та геоморфологія»
Член редакційного комітету наукового видання «Prace i Studia Geograficzne» (Варшавський університет)
Член редколегії наукового збірника «Вісник Київського університету, серія географія»

Напрямки наукових досліджень та інтересів

 • морфоструктурні та неотектонічні регіональні дослідження
 • комплексний географічний аналіз та картографування
 • теоретико-методологічні проблеми наук про Землю

Викладає курси:

  2017

 • Бортник С.Ю., Лаврук Т.М., Олещенко А.В., Тимуляк Л.М. Просторове та ландшафтне планування. К. Прінт-Сервіс, 2017
 • Гожик П.Ф., Герасименко Н.П., Бортник С.Ю. Четвертинна геологія. К.: -Прінт-Сервіс, 2017.
 • Бортник С.Ю., Дмитрук О.Ю., Ободовський О.Г., Пазинич В.Г., Рудько Г.І., Сніжко С.І., Стецюк В.В., Хільчевський В.К., Шевченко О.Г. Природа Києва: сучасний стан та екологічні проблеми К.: Прінт-Сервіс, 2016
 • Теоретико-методологічні підходи до визначення лінеаменту Карпінського: ретроспективний аналіз / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2017. – Вип. 1(85). – С. 5–19
 • Дендроіндикація в геоморфологічних дослідженннях / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М. // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Мат. ІV міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квітня, смт. Путила, Чернівецька обл) – Чернівці: «Друк Арт», 2017.- С. 14 - 17
 • Просторове та ландшафтне планування. Навчальний посібник / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М., Олещенко А.В., Тимуляк Л.М. // К. - Прінт Сервіс, 2017.- 120с.
 • Інтерактивний електронний атлас Києва: концептуальні засади, структура, технології / Бортник С.Ю., Сосса Р.І., Голубцов О.Г. // Соціум і науки про Землю. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2017 року) – Запоріжжя, 2017.-С. 62–64
 • Ландшафтний підхід до територіального планування в умовах децентралізації в Україні / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М., Тимуляк Л.М., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В. // Фізична географія та геоморфологія. - 2017. - Вип. 3 (87) - С.70-78
 • Скельні міста як найцікавіші природні геоморфологічні та геотуристичні об’єкти Столових гір / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В. // Фізична географія та геоморфологія. – 2017. - Вип. 2 (86). – С.
 • Góry Кaniowski (Ukraina) jak fenomen strukturalno-geomorfologiczny / S. Bortnyk, N. Pogorilczuk, O. Kowtoniuk, Т. Lavruk // Rozwój rzeźby obszarów płytowygh. – S. 2-5
 • 2016

 • Лінеаменти та морфоструктури центрального типу території Європи / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Лаврук Т.М., Погорільчук Н.М. // К. : Прінт-Сервіс, 2016. – 160 с.
 • ХІІ з’їзд Українського географічного товариства / Бортник С.Ю., Денисик Г.І., Олещенко В.І., Погорільчук Н.М. // Український географічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 70-72
 • Природа Києва: сучасний стан та екологічні проблеми /за ред. С.Ю. Бортника та В.В. Стецюка / Бортник С.Ю., Стецюк В.В., Дмитрук О.Ю. та ін // К. : Прінт-Сервіс, 2016. – 372 с.
 • Основи урбоекологічних досліджень (на прикладі території Києва) / Бортник С.Ю., Стецюк В.В. // К. : Прінт Сервіс, 2016. – 166 с.
 • Передумови і чинники формування культурно-мистецького простору м. Києва / Бортник С.Ю., Голубцов О.Г., Лаврук Т.М. // Географія та туризм. – 2016. – Вип. 37.
 • Фестивальний рух у місті Києві за роки незалежності / Бортник С.Ю., Поліщук І.Г., Сидорук Ю.О. // Географія та туризм. – 2016. – Вип. 37. – С. 166-177.
 • Ґрунтовий покрив території Києва: сучасний стан і закономірності просторової організації / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М., Тимуляк Л.М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. – Вип. 4(84). – С. 44-48.
 • Позиція території м. Києва в тектонічній структурі України / Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В. // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. – Вип. 4(84). – С. 35-40.
 • Географічна інформаційна модель Києва / Бортник С.Ю., Голубцов О.Г., Сосса Р.І., Ілляшенко І.О // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. – Вип. 4(84). – С. 113-117.
 • Геологічне середовище як екологічний чинник великого міста (на прикладі м. Києва) / Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М., Дубіс Л.Ф. // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. – Вип. 4(84). – С. 5-10.
 • До історії дослідження лінеаменту Карпінського. Кряжова смуга Карпінського / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. - Вип. 3(83). – С. 5-11.
 • Динаміка рельєфу та розвиток сучасних небезпечних екзогенних процесів в умовах антопогенного навантаження на території міста Києва / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. - Вип. 3(83). – С. 40-48.
 • «Боремельське Надстир’я» як перспективна територія для створення ландшафтного заказника / Бончковський О.С., Бортник С.Ю., Герасименко Н.П., Лаврук Т.М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. - Вип. 2(82). – С. 124-132.
 • Україна–Польща. Путівник комплексної професійно спрямованої географічної практики / Бортник С., Шманьда Я., Луц М., Лаврук Т., Підкова О., Погорільчук Н., Плешакова А., Мельник В., Шевчук Н. / за ред. Бортника С.Ю. – К. : Прінт Сервіс, 2016. – 70 с.
 • Київ. Путівник та методичні рекомендації щодо проведення навчальної професійно орієнтованої практики для студентів географічного факультету. Навчальний посібник / Бортник С., Лаврук Т., Підкова О., / за ред. Бортника С.Ю. – К. : Прінт Сервіс, 2016. – 72 с.
 • Лаврук Т.М. Ландшафтна індикація будови літосфери. Робоча програма та методичні рекомендації до виконання практичних робіт для магістрів/ за ред. Бортника С.Ю.– К. : Прінт Сервіс, 2016. – 76 с.
 • Security studies. Principles of personal and social safety. Work programme and guidelines for practical training of the discipline. / Lavruk T. // edited by S. Bortnyk. – К. : Print Servis, 2016. – 24 p.
 • Бортник С., Лаврук Т., Помазан О. Геопланування та ландшафтна організація територій як новий науково-прикладний напрямок сучасної географії // Українська географія : сучасні виклики : зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. –Т. ІІ. – С. 39-40
 • Аналіз порядків тальвегів ерозійної мережі при морфоструктурних дослідженнях (на прикладі Подільської височини) / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М, Литвин А.С. // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. - К.: Принт-Сервіс, 2016. - Т. ІІІ. - С. 136-138.
 • Типізація рисунку ерозійної мережі для цілей морфоструктурного аналізу. / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М. // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Від географії до географічного українознавства: eволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича)» (11-13 жовтня 2016). ЧНУ, 2016. С.53-54.
 • Досвід розробки та використання у навчальному процесі геолого-геоморфологічних маршрутів / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М. // Геотуризм: практика і досвід. Мат. ІІ міжнар. наук.- практ. конф. (5-7 травня 2016р. Львів) – Львів: НВФ «Карти і атласи», 2016.- С.19–22
 • 2015

 • Фітоіндикаційні методи у дослідженнях рельєфу земної поверхні / Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В. // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 1(77). – С. 23-33.
 • Вплив фізико-географічних характеристик місцевості та її властивостей на виконання миротворчих завдань / Бортник С.Ю., Ольховая Ю. І. // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3(79). – С. 141-146.
 • Університетський курс «Геопланування та ландшафтна організація території»: теоретичні та методичні засади викладання / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3(80), ч. І. – С. 132-134.
 • Ландшафтно-геоморфологічна індикація геотектонічних чинників морфогенезу / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3(80), ч. ІІ. – С. 12-18.
 • Досвід проведення геолого-геоморфологічної практики в Університеті Яна Кохановського (м. Кєльце, Республіка Польща) / Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В., Г. Пабіан // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3(80), ч. ІІ. – С. 12-18.
 • 2014

 • Ландшафтно-індикаційний метод дослідження процесів сучасного геоморфогенезу / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М., Тимуляк Л.М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 4 (76). – С.13-16.
 • Морфологічні особливості території Покуття / Бортник С.Ю., Бортник С.С., Лаврук Т.М. – Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 3 (75). С.51-56
 • Досвід організації та використання геологічної колекції у викладанні геологічних дисциплін на географічному факультеті/ Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М. – Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 2(74). С. 141- 147.
 • Управління екопроектами як форма оптимізації функціонування ландшафтів в умовах зростання антропогенного навантаження. – Бортник С.Ю., Лаврук Т.М., Тимуляк Л.М. // Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 2 (74). С.46-49
 • До питання класифікації та характеристики типів рисунку гідромережі / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н.М . – Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 1(73). С. 5-15.
 • Наукова спадщина Едуарда Зюсса та її роль у розвитку геоморфології / Бортник С.Ю., Бортник С.С. // Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 1(73). С.22-27
 • Навчальні екологічні проекти та їх роль у розвитку екологічної освіти і культури / Бортник С.Ю.,Тимуляк Л.М., Лаврук Т.М. – Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 1(73). С.168- 171
 • Районування території басейну р. Дністер за особливостями рисунку ерозійної мережі / Бортник С., Ковтонюк О., Погорільчук Н., Литвин А . – Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій – Львів, 2014. С. 23- 32.
 • Типізація картографічних матеріалів морфоструктурного змісту // Часопис картографії. Вип. 11. - К.: КНУТШ, 2014. – С. 10-32. (Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В.)
 • Сучасні тенденції розвитку яружної системи в районі Канівських дислокацій // Рельєф і клімат: Мат-ли Міжнародного наукового симпозіуму, м. Чернівці. – Чернівці: «Технодрук», 2014. – С.18-20. (Бортник С.Ю., Погорільчук Н. М.)
 • Методи польових географічних досліджень. Вивчення рельєфу та рельєфоуворюючих відкладів: навчальний посібник. К.: «Прінт-сервіс», 2014. – 165 с. (Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н. М.)
 • 2013

 • Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України: концептуальні засади, методи і реалізація Стецюк В.В. (науковий редактор) // Пазинич В.Г., Бортник С.Ю. // Палієнко В.П., Барщевський М.Є., та ін. Вік-принт. – Київ, 2014 НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України» - Київ, 2013. – 120 с.
 • Планетарні та трансрегіональні морфоструктури центрального типу території Європи / Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М. // Географічна наука і практика: виклики епохи: Зб. наук. праць. Т. 2. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2013. – С. 244-248.
 • Геологічний кабінет як методична база для викладання геологічних дисциплін студентам-географам / Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М. // Від мінералогії до геохімії: Зб. наук. праць. – Берегове, 2013. – С. 392-395.
 • Роль професійно спрямованих комплексних географічних практик в навчальному процесі /С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ «Обрії», 2013. – Вип. 4 (72). – С.107-113
 • З досвіду охорони природних ландшафтів у Польщі / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ «Обрії», 2013. – Вип. 3 (71). – С. 308-313.
 • Ревіталізація ландшафту: креативний підхід до антропогенного перетворення ландшафтів на теренах Польщі / С.Ю. Бортник, Т. М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ «Обрії», 2013. – Вип. 2 (70). – С. 308-314.
 • Географічна освіта як базова складова національної системи екологічної освіти / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ «Обрії», 2013. - Вип. 1(69). – С.156-159.
 • Біогенний морфолітогенез в умовах зростаючого антропогенного впливу / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ «Обрії», 2013. – Вип. 1 (69). – С. 305-312.
 • Програма першої міжнародної навчальної географічної професійно спрямованої практики для студентів 2 курсу спеціальності 6.040104 – географія, спеціалізації «геоморфологія та палеогеографія», «географія ґрунтів та землекористування» географічного факультету. К.: «Прінт-сервіс», 2013. – 62 с. (Бортник С., Шманьда Я., Луць М., Лаврук Т., Підкова О.)
 • 2012

 • Морфоструктури центрального типу Українських Карпат. Монографія/ С Ю. Бортник, Т М. Лаврук //. – К. ВГЛ «Обрії», 2012. – 164 с.
 • Морфологічна організація земної поверхні, як геоекологічний чинник (на прикладі Карпатського регіону) / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук // Матеріали міжнар. наук. конф. – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 10-15.
 • Морфоструктурна позиція зони Вранча у Карпатах та її вплив на сейсмічність Карпатського регіону /С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук // Проблеми геоморфології і палеогеографії Укранських Карпат і прилеглих територій: зб. наук. праць.-Львівський університет, 2012. – С.13-16.
 • Морфоструктурні дослідження у Київському університеті / Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М. // Україна: географія цілей і можливостей: Зб. наук. праць Том 1. – К: ФОП «Лисенко Н.М.», 2012. – С. 25-29.
 • Просторово-геоструктурний аналіз Кіровоградської морфоструктури центрального типу / Бортник С.Ю., // К.: ВГЛ «Обрії», 2012. – 190 с.
 • Інтерференційні лінзи та морфоструктурні вузли території України / Бортник С.Ю., // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій: Зб. наук. праць. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2012. – С. 3-12.
 • 2011

 • Розмірні класифікації морфоструктур / Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М. // Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 2 (63). – К., 2011. – С. 6-11.
 • Трансконтинентальні і трансрегіональні лінеаменти території України: історія дослідження / Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М. // Фізична географія та геоморфологія. – Вип.3 (64). – К., 2011. – С. 19-41.
 • Основи мінералогії та петрографії: Підручник. / Нестеровський В.А., Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М. // К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 448 с.
 • 2010

 • Комбінації та типові поєднання морфоструктур / Бортник С.Ю., Тимофєєв В.М., Погорільчук Н.М. // Фізична географія та геоморфологія. – № 1 (58). – К., 2010. – С. 273 – 282
 • Яружна система Канівського регіону / Бортник С.Ю., Палієнко Е.Т., Погорільчук Н.М. // Фізична географія та геоморфологія. – № 2 (59). – К., 2010. – С. 155 – 164
 • Особливості морфологічної структури земної поверхні межиріччя Тясмину та Великої Висі / Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М. // Фізична географія та геоморфологія. – № 3 (60). – К., 2010. – С. 191 – 198
 • 2009

 • Закономірності морфологічної організації земної поверхні Карпатського регіону /Бортник С.Ю., Лаврук Т.М. // Матеріали наук.-практ. регіонал. конф., присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географ. стаціонару ЛНУ ім. Івана Франка «Природні комплекси й екосистеми верхів’я р. Прут: функціонування, моніторинг, охорона» (15–17 травня 2009 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка,2009. – С. 171-173.
 • Аналіз еколого-геоморфологічних проблем м. Києва/ Шищенко П.Г., Бортник С.Ю., Дубіс Л.Ф. // Природне середовище і духовність: Матеріали Міжнародної конференції, м. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2008. – С.34-39.
 • Морфоструктурне картографування. Еволюція поглядів та стан проблеми/ Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М // Фізична географія та геоморфологія. – № 56. – К., 2009. – С. 18 – 29.
 • 2008

 • Палеоморфоструктурний аналіз платформених територій / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.// Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наук. праць у 4-х томах. – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – Т.ІІІ. – С. 95-97.
 • Використання космічної інформації у географічних дослідженнях // Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В.// Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Космічне землезнавство» – К, ВГЛ «Обрії», 2008. - 46 с.
 • Основи мінералогії та петрографії / Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геологія загальна та історична»/Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В. – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – 142 с.
 • Структурно-геоморфологічні дослідження басейну ріки Черемош / Бортник С.Ю., Лаврук Т.М.,Чернець Ю.М. //Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць у 4-х тт. // – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. 3. – С. 173-174.
 • 2007

 • Особливості палеоморфоструктури центральної частини Українського щита/ Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В. // Фізична географія та геоморфологія. – № 52. – 2007. – С.144 – 151.
 • До питання методики неотектонічного картографування/ Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Білінський Ю.В. // Фізична географія та геоморфологія. – № 53. – 2007. – С. 37 – 41.
 • 2006

 • Теоретико-методологічні основи дослідження морфоструктур центрального типу // Фізична географія та геоморфологія. – № 51. – 2006. – С. 44 – 53 (Бортник С.Ю., Тімофєєв В.М., Ковтонюк О.В.)