Ритміка природних процесів

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з ритмікою та циклічністю явищ і процесів, що відбуваються як поза так і в межах земних оболонок; систематизація та синтез набутих раніше географічних знань, формування у студентів цілісного уявлення про геосфери Земної кулі, їх мінливість у часі та просторі, розуміння зв’язку між космічними (сонячними, місячними) ритмами та ритмами, що відбуваються у геосферах Землі.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

 • загальні поняття курсу: періодичність, циклічність, ритмічність;
 • методи вивчення ритмічних процесів (палеогеографічні, статистичні);
 • історію розвитку досліджень ритмів;
 • класифікації ритмів;
 • сучасні уявлення про сонячну активність та її ритмічність: 11-річний, 22-річний, віковий, 200-річний, 600- та 2400-річний ритми;
 • гіпотезу ієрархії ритмів;
 • сучасні уявлення про Місячні ритми та їх тривалість;
 • Сонячні та Земні припливи: 12-годинний, 24-годинний, півмісячний, місячний, нутаційний полюсний приплив, 19-річний місячний приплив, ритм Петтерсона);
 • ритми магнітного поля;
 • ритми, що відбуваються у геосферах Землі;
 • короткотривалі ритми: добовий, 6 – 7-денний, 13 – 14-денний та 27-денний метеорологічні ритми, річний ритм, 5-річний ритм Ель-Ніньо, 5 - 6- та 22-річний циркуляційний цикли, 35-річний ритм Брікнера;
 • ритми плейстоцену та голоцену: 1850-річний ритм Петтерсона-Шнітнікова, події Дансгарда-Ешгера (1500-річний ритм), події Хайнріха (5 – 10 тисячорічний ритм), 2400-річний кліматичний цикл, ритми Міланковича, 40700-річний ритм Максимова, 400-тисячорічний ритм ексцентриситета;
 • геолого-геоморфологічні ритми: тектомагматичної активізації, сучасної сейсмічності та вулканізму, седиментації, ерозійно-акумулятивний, спелеоцикли;
 • прояв ритмічності та природних процесів у житті людини;
 • значення вивчення ритмічності природних процесів для прогнозування змін у геосферах Землі.

Вміти:

 • пояснити суть сонячно-земних зв’язків;
 • проаналізувати вплив припливів на земні процеси;
 • пояснити прояв добового ритму у екзогенних процесах, гідросфері, атмосфері, біосфері;
 • пояснити суть та прогнозне значення ритмів голоцену та плейстоцену;
 • проаналізувати геолого-геоморфологічні ритми, навести приклади їх прояву.