Бакалавр географії

Відповідно до норм Закону України "Про вищу освіту" освітній рівень "бакалавр" повинен формувати компетенції, достатні для самостійної роботи фахівця, забезпечувати набуття теоретичних знань та практичних навичок з основних фундаментальних дисциплін. Структура навчального плану даного освітнього рівня дає можливість обрати студентам одну з двох спеціалізації: географія грунтів та управління земельними ресурсами й геоморфологія та палеогеографія. Перша спеціалізація орієнтована на роботу у галузях пов’язаних з грунтознавством, організацією оцінки й використання земельних ресурсів. Друга - з використанням геоморфологічної та палеогеографічної інформації у вирішені різних наукових та прикладних задач.

Підготовка бакалаврів розпочитається вивченням обов'язкових навчальних дисциплін, у числі яких вивчення іноземної мови, що є обов'язковою умовою формування сучасного дослідника. Необхідною умовою формування аналітичного мислення студента у подальшому вивченні природного середовища є такі дисципліни, як вища математика, математична статистика, хімія з основами геохімії та фізика з основами геофізики.

Важливою і найголовнішою частиною навчального плану є вивчення основних природничних наук, географічної картографії, вчення про географічну оболонку, регіональної географії.

Соціально-політичні студії та основи філософських знань покликані закласти у студентів розуміння місця знань про природне середовище, суспільно-географічні аспекти розвитку світового господарства і людського суспільства у сучасному світі

Окремо у навчальному плані представлені блоки дисциплін, які дають можливість студентам обрати необхідні предмети як для поглиблення фахових знань, так і для загального інтелектуального розвитку.

Комплекс навчальних зимових та літніх практик, виробничі практики повністю задовольняють практичне втілення набутих знань у реальну виробничу діяльність, закладають основи майбутньої професійної діяльності здобувача вищої освіти.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ECTS.


Спеціальність
040104 Географія

Кваліфікація, що присвоюється
Бакалавр географії, стажист-дослідник

Рівень кваліфікації
Бакалавр (перший рівень вищої освіти)

Тривалість програми
3 роки 10 місяців

Форма навчання
Денна

Спеціалізації:

  Рік
  Семестр
  Навчальний план
  1
  перший
  Іноземна мова
  Топографія з основами геодезії
  Загальне землезнавство
  Метеорологія з основами кліматології
  Біогеографія
  Основи суспільної географії
  Географія населення і розселення
  Вступ до університетських студій
  Тарас Шевченко та Київськиї університет
  Фізична культура
  другий
  Іноземна мова
  Картографія
  Хімія з основами геохімії
  Фізика з основами геофізики
  Загальна гідрологія з основами океанології
  Геологія
  Географія грунтів з основами грунтознавства
  Основи географії аграрної діяльності
  Фізична культура
  Навчальна загальногеографічна практика
  2
  перший
  Вища математика з основами інформатики
  Геоморфологія
  Основи географії промислової діяльності
  Основи соціальної географії
  Історична географія
  Літологія з основами мінералогії та петрографії
  Основи інженерної геології та гідрогеології
  Менеджмент (вільний вибір)
  Геофізика ландшафту (вільний вибір)
  Психологія (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Українська мова
  другий
  Фізична географія материків та океанів
  Геоурбаністика
  Українська та зарубіжна культура
  Географія культури та релігії
  Географія мінеральних ресурсів
  Інженерна та пошукова геоморфіологія
  Палеогеографія антропогену та четвертинні відклади
  Маркетинг (вільний вибір)
  Геохімія ландшафту (вільний вибір)
  Педагогіка (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Українська мова
  Літня навчальна професійно-орієнтована практика
  3
  перший
  Фізична географія материків і океанів
  Поведінкова географія
  Регіональна економічна і соціальна географія
  Географія України
  Екологічна та урбогеоморфологія
  Структурна геоморфологія з основами неотектоніки
  Морфометричний аналіз рельєфу
  Фінанси (вільний вибір)
  Прикладна екологія (вільний вибір)
  Соціологія (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Зимова навчальна професійно-орієнтована практика
  другий
  Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
  Соціально-політичні студії
  Географічна логістика
  Географія природних резерватів з основами заповідної справи
  Регіональна економічна і соціальна географія
  Географія України
  Меетоди геоморфологічних та палеогеографічних досліджень
  Бухоблік (вільний вибір)
  Екологічна експертиза (вільний вибір)
  Основи викладання географії в школі (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Виробнича практика
  4
  перший
  Іноземна мова
  Філософія
  Політична географія
  Географічні інформаційні системи та ДЗЗ
  ландшафтознавство
  Рельєф України
  Основи підприємницької діяльності (вільний вибір)
  Екологічний менеджмент (вільний вибір)
  Організація туристсько-краєзнавчої роботи в школі (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  другий
  Географія світового господарства
  Географічне моделювання
  Конструктивна географія з основами геоекології
  Морська геоморфологія
  Динаміка геоморфології
  Виробнича практика
  Комплексний державний іспит з географія
  Рік
  Семестр
  Навчальний план
  1
  перший
  Іноземна мова
  Топографія з основами геодезії
  Загальне землезнавство
  Метеорологія з основами кліматології
  Біогеографія
  Основи суспільної географії
  Географія населення і розселення
  Вступ до університетських студій
  Тарас Шевченко та Київськиї університет
  Фізична культура
  другий
  Іноземна мова
  Картографія
  Хімія з основами геохімії
  Фізика з основами геофізики
  Загальна гідрологія з основами океанології
  Геологія
  Географія грунтів з основами грунтознавства
  Основи географії аграрної діяльності
  Фізична культура
  Навчальна загальногеографічна практика
  2
  перший
  Вища математика з основами інформатики
  Геоморфологія
  Основи географії промислової діяльності
  Основи соціальної географії
  Історична географія
  Фізика грунту
  Грунти України
  Менеджмент (вільний вибір)
  Геофізика ландшафту (вільний вибір)
  Психологія (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Українська мова
  другий
  Фізична географія материків та океанів
  Геоурбаністика
  Українська та зарубіжна культура
  Географія культури та релігії
  Хімія грунту
  Грунти світу
  Методи грунтознавчих досліджень
  Маркетинг (вільний вибір)
  Геохімія ландшафту (вільний вибір)
  Педагогіка (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Українська мова
  Літня навчальна професійно-орієнтована практика
  3
  перший
  Фізична географія материків і океанів
  Поведінкова географія
  Регіональна економічна і соціальна географія
  Географія України
  Земельні ресурси і земельний кадастр
  Біохімічні процеси в системі грунт-рослина
  Генезис та морфологія грунтів
  Фінанси (вільний вибір)
  Прикладна екологія (вільний вибір)
  Соціологія (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Зимова навчальна професійно-орієнтована практика
  другий
  Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
  Соціально-політичні студії
  Географічна логістика
  Географія природних резерватів з основами заповідної справи
  Регіональна економічна і соціальна географія
  Географія України
  Моніторинг якості грунтів та грунтового покриву
  Бухоблік (вільний вибір)
  Екологічна експертиза (вільний вибір)
  Основи викладання географії в школі (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Виробнича практика
  4
  перший
  Іноземна мова
  Філософія
  Політична географія
  Географічні інформаційні системи та ДЗЗ
  Ландшафтознавство
  Бонітування грунтів
  Основи підприємницької діяльності (вільний вибір)
  Екологічний менеджмент (вільний вибір)
  Організація туристсько-краєзнавчої роботи в школі (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  другий
  Географія світового господарства
  Географічне моделювання
  Конструктивна географія з основами геоекології
  Меліоративне грунтознавство
  Грунтознавча зйомка та картографування грунтів
  Виробнича практика
  Комплексний державний іспит з географія