Бакалавр географії (Природнича географія)

Відповідно до норм Закону України "Про вищу освіту" (2015) освітній рівень "бакалавр" повинен формувати компетенції, достатні для самостійної роботи фахівця, забезпечувати набуття теоретичних знань та практичних навичок з основних фундаментальних дисциплін. Структура навчального плану даного освітнього рівня дає можливість обрати студентам одну з двох спеціалізації: географія грунтів та управління земельними ресурсами й геоморфологія та палеогеографія. Перша спеціалізація орієнтована на роботу у галузях пов’язаних з грунтознавством та організацією оцінки й використання земельних ресурсів. Друга - з використанням геоморфологічної та палеогеографічної інформації у вирішені різних наукових та прикладних задач.

Підготовка бакалаврів розпочитається вивченням обов'язкових навчальних дисциплін, у числі яких вивчення іноземної мови, що є обов'язковою умовою формування сучасного дослідника. Необхідною умовою формування аналітичного мислення студента у подальшому вивченні природного середовища є такі дисципліни, як вища математика, математична статистика, хімія з основами геохімії та фізика з основами геофізики.

Важливою і найголовнішою частиною навчального плану є вивчення основних природничних наук, географічної картографії, вчення про географічну оболонку, регіональної географії.

Соціально-політичні студії та основи філософських знань покликані закласти у студентів розуміння місця знань про природне середовище, суспільно-географічні аспекти розвитку світового господарства і людського суспільства у сучасному світі.

Окремо у навчальному плані представлені блоки дисциплін, які дають можливість студентам обрати необхідні предмети як для поглиблення фахових знань, так і для загального інтелектуального розвитку.

Комплекс навчальних зимових та літніх практик, виробничі практики повністю задовольняють практичне втілення набутих знань у реальну виробничу діяльність, закладають основи майбутньої професійної діяльності здобувача вищої освіти.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ECTS.


Спеціальність
103 - Науки про Землю (Природнича географія)

Кваліфікація, що присвоюється
Бакалавр наук про Землю, стажист-дослідник

Рівень кваліфікації
Бакалавр (перший рівень вищої освіти)

Тривалість програми
3 роки 10 місяців

Форма навчання
Денна

Спеціалізації:

  Рік Семестр Навчальний план
  1
  перший
  Іноземна мова
  Вища математика
  Хімія з основами геохімії
  Геологія
  Метеорологія
  Топографія
  Вступ до університетських студій
  Тарас Шевченко та Київський університет
  Фізична культура
  другий
  Математична статистика
  Фізика з основами геофізики
  Гідрологія та океанологія
  Ґрунтознавство
  Біогеографія
  Фізична культура
  Навчальна практика з основ польових фізико-географічних досліджень (польова топографічна зйомка, геологічні дослідження, метеорологічні дослідження, гідрологічні дослідження, ґрунтознавчі дослідження, біогеографічні дослідження)
  2
  перший
  Геоморфологія
  Картографія
  Геоекологія з основами екології
  Фізична географія материків та океанів
  Основи ГІС
  Еволюція біосфери Землі
  Палеогеографія антропогену та четвертинні відклади
  Геоекологічна експертиза (вільний вибір)
  Еколого-геоморфологічні проблеми України (вільний вибір)
  Психологія (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Українська мова
  другий
  Ландшафтознавство
  Економічна і соціальна географія світу
  Українська та зарубіжна культура
  Фізична географія материків та океанів
  ГІС в природничій географії
  Вступ до фаху
  Екологічний моніторинг (вільний вибір)
  Природні та етнокультурні феномени України(вільний вибір)
  Латинська мова (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Українська мова
  Літня професійно-орієнтована практика за спеціалізацією
  3
  перший
  Структура та управління блоками геоданих
  Історичне ландшафтознавство
  Глобальні екологічні проблеми
  Геоекологічні проблеми Європи
  Морська геоморфологія
  Геоморфологічне районування
  Основи інженерної геології та гідрогеології
  Екологічні стандарти та критерії якості довкілля (вільний вибір)
  Геологічні та геоморфологічні пам'ятки України (вільний вибір)
  Соціологія (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Зимова професійно-орієнтована практика за спеціалізацією
  другий
  Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
  Соціально-політичні студії
  Дистанційне зондування Землі
  Динамічна геоморфологія
  Інженерна, пошукова та екологічна геоморфологія
  Методи геоморфолгічних досліджень
  Літолого-петрографічна основа рельєфу земної поверхні
  Екологічна геоморфологія (вільний вибір)
  Палеогеоморфологія (вільний вибір)
  Педагогіка (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Виробнича практика
  4
  перший
  Філософія
  Рельєф і геологічна будова України
  Ґрунти України
  Поверхневі води України
  Клімат України
  Біогеографія України
  Екогідрохімія (вільний вибір)
  Геоморфологічні цикли (вільний вибір)
  Геоморфологічне картографування (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  другий
  Природно-географічне моделювання
  Ландшафти України
  Структурна геоморфологія
  Морфометричний аналіз рельєфу
  Методи палеогеографічних досліджень
  Морфологічний аналіз рельєфу
  Географія мінеральних ресурсів світу
  Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
  Комплексний державний іспит за спеціальністю 103 Науки про Землю (Природнича географія)
  Рік
  Семестр
  Навчальний план
  1
  перший
  Іноземна мова
  Вища математика
  Хімія з основами геохімії
  Геологія
  Метеорологія
  Топографія
  Вступ до університетських студій
  Тарас Шевченко та Київський університет
  Фізична культура
  другий
  Математична статистика
  Фізика з основами геофізики
  Гідрологія та океанологія
  Ґрунтознавство
  Біогеографія
  Фізична культура
  Навчальна практика з основ польових фізико-географічних досліджень (польова топографічна зйомка, геологічні дослідження, метеорологічні дослідження, гідрологічні дослідження, ґрунтознавчі дослідження, біогеографічні дослідження)
  2
  перший
  Геоморфологія
  Картографія
  Геологія з основами екології
  Фізична географія материків та океанів
  Основи ГІС
  Еволюція біосфери Землі
  Методи ґрунтознавчих досліджень
  Геоекологічна експертиза (вільний вибір)
  Еколого-геоморфологічні проблеми України (вільний вибір)
  Психологія (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Українська мова
  другий
  Ландшафтознавство
  Економічна і соціальна географія світу
  Українська та зарубіжна культура
  Фізична географія материків та океанів
  ГІС в природничій географії
  Фізика ґрунту
  Екологічний моніторинг (вільний вибір)
  Природні та етнокультурні феномени України(вільний вибір)
  Латинська мова (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Українська мова
  Літня професійно-орієнтована практика за спеціалізацією
  3
  перший
  Структура та управління блоками геоданих
  Історичне ландшафтознавство
  Глобальні екологічні проблеми
  Геоекологічні проблеми Європи
  Хімія ґрунту
  Генезис та морфологія ґрунтів
  Земельний кадастр
  Екологічні стандарти та критерії якості довкілля (вільний вибір)
  Геологічні та геоморфологічні пам'ятки України (вільний вибір)
  Соціологія (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Зимова професійно-орієнтована практика за спеціалізацією
  другий
  Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
  Соціально-політичні студії
  Дистанційне зондування Землі
  Динамічна геоморфологія
  Ґрунтовий покрив і земельні ресурси України та світу
  Бонітування ґрунтів
  Біогеохімічні процеси у системі ґрунт-рослина
  Екологічна геоморфологія (вільний вибір)
  Палеогеоморфологія (вільний вибір)
  Педагогіка (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  Виробнича практика
  4
  перший
  Філософія
  Рельєф і геологічна будова України
  Ґрунти України
  Поверхневі води України
  Клімат України
  Біогеографія України
  Екогідрохімія (вільний вибір)
  Геоморфологічні цикли (вільний вибір)
  Геоморфологічне картографування (вільний вибір)
  Іноземна мова
  Фізична культура
  другий
  Природно-географічне моделювання
  Ландшафти України
  Ґрунтознавча зйомка та картографування ґрунтів
  Меліоративне ґрунтознавство
  Агроекологія та екологічні функції ґрунтів
  Моніторинг якості ґрунтів та ґрунтового покриву
  Структура ґрунтового покриву
  Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
  Комплексний державний іспит за спеціальністю 103 Науки про Землю (Природнича географія)