Стецюк Володимир Васильович

професор, доктор географічних наук

Сфери компетенції та спеціалізації:
геоморфологія
четвертинна геологія
фізична географія
палеогеографія антропогенового періоду
регіональна геоморфологія України
прикладні напрямки геоморфології

E-mail: volodymyr.stetsiuk@knu.ua
Телефон: +38 (044) 521 32 28

lecturer-picture

У 1971 році закінчив Київський держаний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «геоморфологія». У 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сучасні рельєфоутворюючі процеси Північно-західного Причорномор’я та їхня інженерно-геоморфологічна оцінка» (науковий керівник Е.Т. Палієнко). У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему: «Сучасний морфогенез та рельєф морфокліматичної зони як екологічний чинник».

Професійна діяльність

1971 – 1976 рр. інженер, старший інженер, начальник загону відділу інженерних вишукувань інституту «Південдіпротрубопровід» (пізніше «Союзгазпроект», «Укргазпроект»). 1976 рік і до сьогодні старший інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, доцент, професор географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Напрямки наукових досліджень та інтересів

 • загальна геоморфологія
 • пошукова, інженерна та екологічна геоморфологія
 • геоморфологія України
 • теорія морфокліматичної зональності
 • природна та етнокультурна спадщина України
 • географічне краєзнавство

  2017

 • Бортник С.Ю., Дмитрук О.Ю., Ободовський О.Г., Пазинич В.Г., Рудько Г.І., Сніжко С.І., Стецюк В.В., Хільчевський В.К., Шевченко О.Г. Природа Києва: сучасний стан та екологічні проблеми К.: Прінт-Сервіс, 2016
 • Рельєф та грунтовий покрив Північного Причорномор’я: еколого-геоморфологічний аспект / Стецюк В.В., Веселова О.А. // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 жовтня 2017 р.) м. Херсон, Україна
 • Стецюк В.В., Веселова О.А. Теоретичні та методичні засади еколого-геоморфологічного дослідження ґрунтового покриву центральної частини Північного Причорномор’я. Вісник Київського університету. Серія Географія, 2017
 • Стецюк В.В., Веселова О.А. Теоретичні засади еколого-геоморфологічного дослідження грунтового покриву Північного Причорномор’я. Збірник наукових праць «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій», Вип.7. Львів: ВЦ ЛНУ, 2017
 • Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Рельєф земної поверхні та його белігеративні властивості. Збірник наукових праць «Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій», Вип.7. Львів: ВЦ ЛНУ, 2017
 • 2016

 • Белігеративні властивості рельєфу / Стецюк В.В., Ковальчук І.П. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Вип. 2 (35). - 2016
 • Природа Києва: сучасний стан та екологічні проблеми /за ред. С.Ю. Бортника та В.В. Стецюка / Стецюк В.В., Бортник С.Ю., Дмитрук О. Ю. та ін // К. : Прінт-Сервіс, 2016. – 372 с.
 • Основи урбоекологічних досліджень (на прикладі території Києва) / Стецюк В.В., Бортник С.Ю. // К. : Прінт Сервіс, 2016. – 166 с.
 • Денисик Г.І., Стефанков Л.І., Стецюк В.В. Зональные особенности и экологические проблемы малих водохранилищ (прудов) Украины. Академику Л. С. Бергу – 140 лет: Сборник научных статей. Междунар. ассоц. хранителей реки “Eco-TIRAS”, Образоват. фонд им. Л. С. Берга, Бендер (Молдова), 2016
 • Підкова О.М., Стецюк В.В. Грунтовий покрив та рельєф земної поверхні: стосунки у контексті загальної геоморфології. - Матеріали ХІІ з'їзду Українського географічного товариства. – Вінниця, 2016.
 • Стецюк В.В. Проблеми палеогеографії антропогену України. - Геоморфологія та палеогеографія Українських Карпат та прилеглих територій. Збірник наукових праць міжнародного семінару, Львів, 2016
 • Рудько Г.І., Стецюк В.В. Мінерально-сировинний комплекс України як запорука національної безпеки. - Від географії до географічного українознавства: еволюція науково-освітніх ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Матеріали Міжнар. наук.конф. (11-13 жовтня 2016 р.), Чернівці, 2016.
 • Ґрунти, ґрунтовий покрив та рельєф земної поверхні: стосунки у контексті загальної геоморфології / Підкова О., Стецюк В. // Українська географія : сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. І. С. 83-86
 • 2015

 • Стецюк В.В. Антропогенне підтоплення як актуальна проблема геоекологічного стану території Причорноморської низовини. – Міжнародна науково-практична конференція “Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення” 8-9 жовтня 2015 року м. Херсон, Україна. (співавтор О.А. Веселова)
 • Про повені історичного часу в долині Дніпра поблизу Києва. Стецюк В.В., Пазинич В.Г. Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Географічна освіта і наука Черкащини: ретроспектива, сучасні проблеми і перспективи розвитку» 8 жовтня 2015 року, м. Умань, Україна
 • Оцінка природних факторів виявів вітрової та водної ерозії грунтового покриву Українського степу (на прикладі Херсонської області) Веселова О.А., Стецюк В.В. Географічна освіта і наука Черкащини: ретроспектива, сучасні проблеми і перспективи розвитку: матеріали регіональної науково-практичної конференції (8 жовтня 2015, Умань) - Умань, 2015. с. 115-119
 • 2014

 • Стецюк В.В. Геоморфологічна оцінка виникнення еколого-географічних проблем, пов’язаних з видобуванням мінеральної сировини. – Перший науково-практичний семінар «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», Україна, Трускавець, 10-14 листопада 2014 р. (співавтор Г.І. Рудько).
 • 2013

 • Стецюк В.В. Современные проблемы палеогеографии антропогена Украины и сопредельных государств. – Геоморфология и картография: материалы ХХХIII Пленума Геоморфологической комиссии РАН. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2013. (співавтор В.Г. Пазинич).
 • Стецюк В.В. Малые водохранилища (пруды) Украины : зональные особенности и экологические проблемы. – Современные проблемы водоханилищ и их водосборов. Труды Международной научно-практической конфренции (28 мая – 30 мая 2013 г., Пермь). Том II. Управление водними ресурсами. Гидро- и геодинамические процессы. (співавтор Т.І. Ткаченко).
 • 2012

 • Природна та етнокультурна спадщина України. Монографія. – К., «Вища школа», 2012. – (співавтори В.Г. Пазинич, Т. І. Ткаченко); За загальною редакцією В.В. Стецюка.
 • Стецюк В.В. Основні теоретичні положення, терміни, поняття інтерпретації рельєфу земної поверхні у топоніміці . - Україна: географія цілей та можливостей. Зб. Наук. Праць. – Н.: ФОП «Лисенко М.М.», 2012. – Т.І. (співавтор О. В. Рябоконь).
 • Стецюк В.В. Про повені історичного часу в долині Дніпра поблизу Києва. - Фізична географія та геоморфологія, вип. 2 (66). Співавтор В.Г. Пазинич.
 • Стецюк В.В. Геоморфологічне районування території Києва для оцінки умов розвитку зсувних процесів. – Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. Вип. 612-613. (співавтор О. В Харчук).
 • 2011

 • Стецюк В.В. Новейшие данные о возрасте кодакской погребенной почвы и днепровского валунного суглинка (к проблеме стратиграфии верхнего плейстоцена). – Археологія і давня історія України, вип. 6, 2011. (співавтори В.Г. Пазинич, В.В. Манюк).
 • Стецюк В.В. Визначні пам’ятки рельєфу України як рекреаційний ресурс. – Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Геологічні пам’ятки – яскраві свідчення еволюції Землі» , м. Кам'янець-Подільський, 16-20 травня 2011 року, - с. 123-127.
 • Стецюк В.В. Географическая зональность в экологической геоморфологии (на примере юга Украины). – Академику Л.С. Бергу 135 лет. Сборник научных статей. - Бендеры (Молдова): Еко-Тирас.
 • 2010

 • Рельєф України. Навчальний посібник. (співавтори Б.О. Вахрушев, І.П. Ковальчук, О.О. Комлєв, Я.С. Кравчук, Е.Т. Палієнко, Г.І. Рудько, В.В. Стецюк); За загальною редакцією В.В. Стецюка. – Київ: Видавничий дім «Слово». – 668с.
 • Стецюк В.В. Лабораторний практикум з екологічної геоморфології. Навчальний посібник. – Київ: «Сталь». – 90 с.
 • 2009

 • Екологічна геоморфологія України. Навчальний посібник. (співавтори Г.І. Рудько, Т.І. Ткаченко); За загальною редакцією В.В. Стецюка. – Київ: «Вища школа». – 367 с.
 • Стецюк В.В. Ізяславський Край: природа – історія – людина. Монографія. – Київ, видавництво «Сталь». – 250 с. (співавтор І. І. Міньков).
 • 2008

  В. Стецюка Ю. Сілецький, Т. Ткаченко - Збірник наукових праць «Геоморфологія та палеогеографія Українських Карпат і прилеглих територій», Львів.
 • Геоморфологія. Курс лекцій. Навчальний посібник. (співавтори С. В. Міхелі, Т. І. Ткаченко); За загальною редакцією В. В. Стецюка. - Видавництво географічної літератури «Обрії», Київ.
 • Стецюк В.В. Лабораторний практикум із загальної геоморфології. Навчальний посібник. – Видавництво географічної літератури «Обрії», Київ. – (співавтор Т. І. Ткаченко).
 • Стецюк В.В. Рельеф земной поверхности Украины как основа экосистемы и жизненный ресурс. – Материалы ХХХ Пленума Геоморфологической комиссии РАН, Санкт-Петербург (15-20 сентября 2008 года). Співавтор Т. І. Ткаченко.
 • Стецюк В.В. Природні та етнокультурні феномени України. Монографія (видання друге, доповнене і перероблене). - ВПЦ "Київський університет" (співавтор Я. Б. Олійник).
 • 2007

 • Стецюк В.В. Методологічні аспекти ландшафтознавчого дослідження долинних парагенетичних комплексів. – Матеріали українсько-польського семінару «Ландшафти річкових долин», Чернівці (співавтори Ю. А. Сілецький, Т. І. Ткаченко).
 • 2006

 • Стецюк В.В. Соціальна геоморфологія – новий аспект у розумінні стосунків між людиною та рельєфом земної поверхні. – Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. – Збірник наукових праць. Львів.
 • Стецюк В.В. Спроба оцінки естетики рельєфу земної поверхні України. – Матеріали Міжнародного симпозіуму з охорони геологічних пам'яток – ProGeo (співавтор А. С. Івченко)
 • 2005

 • Стецюк В.В. Основи геоморфології. Навчальний посібник. – Київ: «Вища школа». – (співавтор І. П. Ковальчук); За загальною редакцією О. М. Маринича.
 • Пошана Учителю (до 70-річчя від дня народження Е.Т. Палієнка). Ювілейне видання – Київ: «Геопринт» - 78 с. (співавтори В. М. Недільченко, М. О. Мороховський, Ю. А. Сілецький); За загальною редакцією Стецюка В.В.